Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Ledarskap

I Lidingö stad arbetar vi utifrån ledarmodellen “Utvecklande ledarskap”. Modellen kännetecknas av att ledaren är ett föredöme och agerar utifrån en värdegrund som alla känner till.

3 män 2 kvinnor pratar med varandra

En utvecklande ledare arbetar mycket med inspiration och motivation som leder till delaktighet och kreativitet hos medarbetarna. En annan viktig komponent är personlig omtanke som både handlar om att ge stöd men också om att våga ge konstruktiv återkoppling när det behövs.

Ledarlyftet – ledarskapsprogram för chefer

Alla nya chefer i Lidingö stad går Ledarlyftet, stadens interna ledarskapsprogram. Ledarlyftets grund är en utbildning på fyra dagar i Utvecklande ledarskap som sedan löper som en röd tråd genom hela programmet.

Våra interna och externa utbildare lär cheferna mer om

  • Arbetsrätt
  • Arbetsmiljö och rehabilitering
  • Kommunikation
  • Rekrytering och strategisk kompetensförsörjning
  • Att leda med it
  • Budget och inköp
  • Retorik
  • Trendspaning och professionellt bemötande

I Ledarlyftet ingår även dialogträffar där de möts i mindre grupper under teman som konflikthantering, förändring, grupputveckling och medarbetarskap samt hållbart arbetsliv. Att mötas över förvaltningsgränserna gör att cheferna redan från början får möjlighet att bygga upp ett stort nätverk i staden.

:
Till toppen av sidan