Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Ledarskap

I Lidingö stad har vi Utvecklande ledarskap som ledarmodell då dialog och delaktighet för alla medarbetare på arbetsplatsen är viktigt för oss. Alla chefer går vårt ledarskapsprogram Ledarlyftet för att få en samsyn inom staden.

3 män 2 kvinnor pratar med varandra

Utvecklande ledarskap är vår ledarmodell

Modellen kännetecknas av att ledaren är ett föredöme och agerar utifrån en värdegrund som alla känner till. En utvecklande ledare arbetar mycket med inspiration och motivation som leder till delaktighet och kreativitet hos medarbetarna. En annan viktig komponent är personlig omtanke som både handlar om att ge stöd men också att våga konfrontera i ett gott syfte när det behövs.

Ledarlyftet – ledarskapsprogram för chefer

Vi vet att ledarskapet är otroligt viktigt när det gäller att skapa engagemang och delaktighet. Som chef i Lidingö stad erbjuds du därför Ledarlyftet, stadens interna ledarskapsprogram. Ledarlyftets grund är en utbildning på fyra dagar i utvecklande ledarskap som sedan löper som en röd tråd genom hela programmet.

Logga för ledarlyftet

Våra interna och externa utbildare lär dig mer om arbetsrätt, arbetsmiljö och rehabilitering, kommunikation, rekrytering och strategisk kompetensförsörjning, att leda med it, budget och inköp, retorik, trendspaning och professionellt bemötande. I Ledarlyftet ingår även dialogträffar där ni möts i mindre grupper under teman som konflikthantering, förändring, grupputveckling och medarbetarskap samt hållbart arbetsliv. Att mötas över förvaltningsgränserna gör att du redan från början får möjlighet att bygga upp ett stort nätverk i staden.

Till toppen av sidan