Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Överförmyndaren

Överförmyndaren ansvarar för ärenden som rör förmyndare, gode män och förvaltare.

God man

Om en person behöver hjälp med att sköta sin ekonomi och bevaka sin rätt kan tingsrätten utse en god man. Godmanskap är frivilligt och bygger på samarbete mellan parterna.

Godmanskap får inte användas om hjälp finns att få på något annat, mindre ingripande sätt, till exempel genom fullmakt.

Förvaltare

Om någon är ur stånd att sköta sig eller sina tillgångar, kan tingsrätten besluta om ett förvaltarskap. I förvaltarskap är förvaltaren ensam företrädare för personen som förlorar sin rättshandlingsförmåga. Förvaltarskap får inte användas om det räcker med att god man utses eller om hjälp finns att få på något annat, mindre ingripande sätt.

Förvaltarskap kallades tidigare för omyndigförklaring, ett begrepp som avskaffades 1989.

Förmyndare

Alla omyndiga måste ha en förmyndare. Omyndiga är numera endast barn under 18 år. Om föräldrarna är vårdnadshavare är de också förmyndare.

Överförmyndare

  • Carl-Johan Gestrup, överförmyndare
  • Göran Grahn, ersättare

Överförmyndare och organisation

Varje kommun måste enligt lag ha en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd.

Överförmyndaren i Lidingö stad är utsedd av kommunfullmäktige och har i likhet med andra förtroendevalda valts för en mandatperiod. Han har även en ersättare. Till sin hjälp har överförmyndaren två handläggare som sköter den löpande verksamheten.

Länsstyrelsen ansvarar för tillsynen av överförmyndarens verksamhet.

Överförmyndarhandläggare: Mikael Uggla, Madeleine Sjöborg

Överförmyndare:

  • Carl-Johan Gestrup, överförmyndare
  • Göran Grahn, ersättare

Våra överförmyndare tar emot efter överenskommelse med handläggare.

Kontaktuppgifter till överförmyndare, Troman Länk till annan webbplats.

Vill du bli god man eller förvaltare?

För att bli god man i Lidingö stad krävs följande:

  • Ett personligt brev där du beskriver din bakgrund, litet om dig och vilka uppdrag som du kan tänka dig (till exempel gamla huvudmän, unga huvudmän, ensamkommande barn, personer med avancerad eller mer ”vardaglig” ekonomi.)
  • Två ojäviga personer, det vill säga ej nära anhörig eller släkting, som skriftligen intygar att de personligen känner dig och att de anser att du är rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig att vara god man eller förvaltare.
  • Förvaltarfrihetsbevis från överförmyndaren i den kommun du är folkbokförd. (Behövs inte om du är folkbokförd på Lidingö.)
  • Att du har gått Sveriges Kommuner och Landstings gratisutbildning för gode män för ensamkommande barn (om du är intresserad av den typen av uppdrag.)
    Webbutbildning god man för ensamkommande barn, SKR:s webbplats Länk till annan webbplats.

Vi har även som rutin att göra en registerförfrågan hon Kronofogdemyndigheten och Rikspolisstyrelsens belastningsregister.

När alla handlingar har inkommit, kontaktas du för en personlig intervju.

Överförmyndarhandläggare: Mikael Uggla, Madeleine Sjöborg

Överförmyndare Carl-Johan Gestrup. Mottagning efter överenskommelse med handläggare.

Kontakt
Till toppen av sidan