Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Vem kan bli god man eller förvaltare?

Här kan du läsa mer om vad som gäller för dig som vill bli god man eller förvaltare.

Först och främst krävs att du är myndig och inte själv har förvaltare. Lagen säger också att att en god man ska vara "en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna". Kravet på lämplighet innebär bland annat att du har ordnad ekonomi och tid att ägna dig åt uppdraget.

Det är viktigt att en god man eller förvaltare är noggrann och lyhörd för sin huvudmans behov och önskningar. Att kunna samarbeta med vårdpersonal, anhöriga och andra närstående till huvudmannen är också betydelsefullt.

En god man har rätt till ett skäligt arvode. Huvudregeln är att huvudmannen belastas med arvodet. Beslut om arvode fattas av överförmyndaren i enlighet med Sveriges kommuner och regioners rekommendationer.

Rutinkontroller och lämplighetsintyg

Överförmyndaren gör en rutinkontroll hos kronofogdemyndigheten och omsorgs- och socialförvaltningen av den som ansöker om att bli god man eller förvaltare. Överförmyndaren har även rätt att begära utdrag ur polisens belastningsregister.

Du måste också lämna ett lämplighetsintyg från två ojäviga personer. Huvudmannen ska som regel också ges möjlighet att träffa dig och yttra sig till tingsrätten innan du kan bli god man eller förvaltare.

Vill du bli god man eller förvaltare?

För att bli god man i Lidingö stad krävs följande:

  • Ett personligt brev där du beskriver din bakgrund, litet om dig och vilka uppdrag som du kan tänka dig (till exempel gamla huvudmän, unga huvudmän, ensamkommande barn, personer med avancerad eller mer ”vardaglig” ekonomi.)
  • Två ojäviga personer, det vill säga ej nära anhörig eller släkting, som skriftligen intygar att de personligen känner dig och att de anser att du är rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig att vara god man eller förvaltare.
  • Förvaltarfrihetsbevis från överförmyndaren i den kommun du är folkbokförd. (Behövs inte om du är folkbokförd på Lidingö.)
  • Att du har gått Sveriges Kommuner och Regioners gratisutbildning för gode män för ensamkommande barn (om du är intresserad av den typen av uppdrag.)
    Webbutbildning: God man för ensamkommande barn, SKR:s webbplats Länk till annan webbplats.

Vi har även som rutin att göra en registerförfrågan hon Kronofogdemyndigheten och Rikspolisstyrelsens belastningsregister.

När alla handlingar har inkommit, kontaktas du för en personlig intervju.

Bra att veta för gode män och förvaltare

Inför ditt första åtagande bör du ha orienterat dig i vad uppdraget innebär och hur det ska skötas. I broschyren Välkommen som god man/förvaltare kan du läsa om hur du sköter ditt uppdrag.

Välkommen som god man/förvaltare, broschyr Pdf, 635.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Stockholms läns god mans- och förvaltarförening (GMF) är en oberoende intresseförening för förordnade gode män och förvaltare. Den har till uppgift att underlätta för medlemmarna att på bästa sätt fullgöra sina uppdrag. Föreningen anordnar bland annat kurser, föredrag och studiecirklar samt informationsträffar med specialister från myndigheter, banker, institutioner, vårdpersonal med flera.

Stockholms läns god mans- och förvaltarförening (GMF) Länk till annan webbplats.

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare har en sida med massor av nyttig information och möjlighet till erfarenhetsutbyte med erfarna ställföreträdare. De erbjuder även en ansvarsförsäkring ifall någon skulle rikta skadeståndsanspråk mot dig och har flera matnyttiga informationsskrifter.

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Länk till annan webbplats.

Litteratur och lagar för god man/förvaltare

"God man eller förvaltare – En praktisk handbok" vänder sig i första hand till dig som är god man eller förvaltare. Den tar upp många av de frågor som gode män och förvaltare kan ställas inför.

Boken behandlar bland annat vad uppdraget omfattar, hur den ekonomiska förvaltningen ska skötas och hur huvudmannens bostad ska avvecklas vid behov. Boken kan med fördel läsas även av anhöriga som vill ha mer kunskap och större förståelse för vad ett godman- eller förvaltarskap innebär.

Författare är Kerstin Fälldin som är socionom och anställd vid Överförmyndarnämnden i Stockholm. Där handlägger hon frågor om bland annat godmanskap och förvaltarskap samt rekryterar personer till uppdragen.

Boken kan beställas hos:

Förlagsdistribution
Box 706
176 27 Järfälla
Telefon kundtjänst 08-453 85 00
Fax 08-453 85 20

Kontakt
Till toppen av sidan