Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Allmänt kring sammanträden

Här hittar du information om sammanträdesdagar, handlingar och närvarorätt.

Sammanträdesdagar

Nämnderna sammanträder i regel en gång i månaden, utom i juli som är sammanträdesfri. Kommunfullmäktige sammanträder en gång i månaden utom i januari, juli och augusti. Juli är normalt sammanträdesfri, liksom veckan för höstlov och veckan för påsklov. 

Fastställda sammanträdesdagar

Handlingar till sammanträden

Du får normalt kallelse och handlingar en vecka innan sammanträdesdagen. Kontakta din nämndsekreterare om du inte tagit emot handlingar till ett sammanträde. Fullmäktige och nämnder använder surfplattor för att läsa handlingar. 

Alla nämnders och kommunfullmäktiges handlingar publiceras på stadens webbplats utom de som kan omfattas av sekretess.

Diarium, protokoll och arkiv

Närvarorätt

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Kommunstyrelsens och facknämndernas sammanträden är inte offentliga. Närvarorätt har respektive nämnds ledamöter, ersättare, handläggande tjänstemän och inkallade särskilt sakkunniga. Personalföreträdare har rätt att delta i nämndens överläggningar men inte i besluten.

Justering av protokoll

Ordföranden och en utsedd ledamot ska justera protokollet vid en viss dag och visst klockslag. Efter justering kan protokollet inte ändras, vilket betyder att försent inlämnade särskilda yttranden och andra inlagor inte kan biläggas protokollet. När protokollet är justerat anslås det på stadens anslagstavla.

Fullmäktiges sammanträden sänds live

Du kan följa fullmäktiges sammanträden i direktsändning eller i efterhand via webb-tv på stadens webbplats. Sammanträdet direktsänds också via Radio Lidingö (FM 97,8). Du som framträder i sändningen ansvarar för eventuella yttrandefrihetsbrott som du begår.

Fullmäktige på webb-tv

Till toppen av sidan