Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Trygghet och säkerhet

I Lidingö stad värnar vi om att du ska känna dig trygg som förtroendevald. Anmäl alltid till ditt parti om du skulle uppleva trakasserier eller hot, och kontakta även staden.

I din roll som kommunpolitiker kan du komma att förknippas med olika ärenden och beslut som väcker missnöje hos vissa personer eller grupper. Då finns även risk för trakasserier eller hot.

Om du skulle bli utsatt för någotdera, gör alltid en anmälan till ditt parti och kontakta även kommunstyrelsens ordförande eller stadens säkerhetschef. Vid polisanmälan är det sedan du själv som kontaktar polisen.

Om säkerhet för förtroendevalda, Brottsoffermyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Kommunstyrelsens ordförande

Daniel Källenfors 
Telefon (politisk sekreterare): 076-822 12 22
E-post: daniel.kallenfors@lidingo.se

Säkerhetschef

Michael Åkerholm
Telefon: 08-731 46 19
E-post: michael.akerholm@lidingo.se

Så kan du öka din trygghet

Ta del av en interaktiv utbildning för förtroendevalda för att få veta mer om hur du ökar din trygghet både hemma och när du är ute på uppdrag. I foldern Trygg som förtroendevald finns också ett antal handfasta råd om hur du som förtroendevald bör tänka och agera i olika situationer.

Interaktiv utbildning, sakerhetsutbildning.net Länk till annan webbplats.

Vem gör vad och vilket stöd finns det?

Det är av yttersta vikt att du som förtroendevald i Lidingö stad känner dig trygg och säker. Vem som ansvarar för förebyggande säkerhetsåtgärder och åtgärder när det hänt något kan vara svårt att veta. Kortfattat ansvarsfördelningen ut som nedan.

Trygg förtroendevald, broschyr Pdf, 456.8 kB.

Den enskilde politikern

Lidingö stad har nolltolerans mot otillåten påverkan mot förtroendevalda och all annan brottslig verksamhet. Du får aldrig som förtroendevald acceptera hot eller annan brottslig verksamhet eller låta ditt beslutsfattande påverkas på grund rädsla för repressalier. Ta del av information och utbildning inom området trygghet och säkerhet som partiet eller staden kan tillhandahålla. Anmäl till partiet och staden alla former av störningar och polisanmälan ska se vid misstanke om brottslighet av olika slag, till exempel trakasserier, hot och våld.

Det politiska partiet

Respektive parti har ansvar för sina politikers trygghet och säkerhet. Det här gäller både under valrörelsens partiarbete och vid annan partirelaterad verksamhet under mandatperioden. För att uppnå ett effektivt trygghets- och säkerhetsarbete bör partierna utse en ansvarig person som samordnar dessa frågor och är kontaktperson i samband med partiets samverkan med staden och polisen. Om partiet inte utser någon kontaktperson faller ansvaret automatiskt på partiets gruppledare.

Kontaktpersonen bör vara uppmärksam på partiets och enskilda politikers hotbild och initiera interna diskussioner om trygghet och säkerhet. Kontaktpersonen ska informera staden och polisen om planerade aktiviteter som kan vara av riskfylld karaktär och när något inträffat.

Kommunen

Lidingö stad har trygghets- och säkerhetsansvaret för förtroendevalda politiker i samband med det kommunala uppdraget.

I staden är det säkerhetsfunktionen som ansvarar för att koordinera förebyggande trygghets- och säkerhetsåtgärder samt kan bistå med stödåtgärder såsom riskanalyser, hotbildsbedömningar och konkreta säkerhetsåtgärder när det bedömts nödvändigt.

Polisen

Polisen ansvarar för att förebygga och ingripa mot brottslighet, ge akut hjälp, ta emot polisanmälningar och gör utredningar.

Under valrörelsen bildar polisen en länsgemensam valkommendering med uppdrag att koordinera myndighetens arbete under valrörelsen, följa utvecklingen kring politiskt relaterad brottslighet, utföra hotbildsanalyser och samverka med bland annat kommuner.

Till toppen av sidan