Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Tjänstgöring i fullmäktige och nämnd

Här hittar du information om vad du behöver tänka på när du tjänstgör i fullmäktige och nämnd.

Tjänstgöring i kommunfullmäktige

Om du som ledamot är förhindrad att delta i ett sammanträde, eller del av det, träder en ersättare för dig i tjänst. Vid förhinder att delta ska du snarast anmäla detta till sekreteraren som kallar den ersättare som står i tur att tjänstgöra och är tillgänglig.

Om du avbryter din tjänstgöring under sammanträdets gång kan du inte komma tillbaka och börja tjänstgöra igen efter en stunds frånvaro. Undantagen är om du inte får delta i behandlingen av ett ärende på grund av jäv eller vid fullmäktiges behandling av stadens budget.

Under fullmäktiges sammanträde räknas det inte som frånvaro om du tar en paus och går ut i foajén men du måste befinna dig i sessionssalen när överläggningen är avslutad och ordföranden sammanställer yrkandena.

Lämna in fråga, interpellation och motion

Regler och tider gällande inlämnande av fråga, interpellation och motion finner du i kommunfullmäktiges arbetsordning. Du lämnar in dessa genom att ladda upp ditt dokument i vår e-tjänst.

Kommunfullmäktiges arbetsordning Pdf, 334.9 kB.

E-tjänst: Lämna motion, interpellation eller fråga till fullmäktige Länk till annan webbplats.

Tjänstgöring i en nämnd

Om du som ledamot är förhindrad att delta i ett sammanträde, eller del av det, träder en ersättare för dig i tjänst. Ordningen mellan ersättarna har kommunfullmäktige bestämt när valet av nämndledamöter ägde rum. Har en ersättare börjat sin tjänstgöring så har denne företräde oberoende av den bestämda turordningen.

Du får inte tjänstgöra igen om du avbrutit din tjänstgöring vid ett sammanträde. Enda undantaget är om du inte får delta i behandlingen av ett ärende på grund av jäv. 

Ersättare och tjänstgörande ersättare

Som ersättare har du inte rösträtt och deltar inte i handläggningen av ärenden under sammanträdet. Om du vill uttrycka din åsikt i en fråga och få den protokollförd, har du möjlighet att lämna ett ersättaryttrande. Möjligheten till ersättaryttranden finns inte i kommunfullmäktige utan endast i nämnderna.

När du är tjänstgörande ersättare är du likställd med en ordinarie ledamot. Du kan därmed då också vara jävig vid handläggningen av ett ärende.

Jäv

Jäv uppstår bland annat om du eller en anhörig är intressent i ett ärende. Känner du till någon omständighet som kan göra dig jävig i ett ärende, eller om du är tveksam till om det är jäv, ska du meddela detta vid sammanträdet. I fullmäktige saknas ställföreträdar-, ombuds- och delikatessjäv. Om du deltar i ett ärendes handläggning fast du är jävig kan beslutet komma att upphävas vid ett överklagande. 

Till toppen av sidan