Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Högsätra skola

Vi arbetar målmedvetet för att våra elever ska få goda kunskaper och känna delaktighet och glädje över att gå till skolan.

Högsätra skola

På Högsätra skola går elever från förskoleklass till årskurs 9.

Kunskap, trygghet och trivsel

Personalen som jobbar hos oss på Högsätra skola har hög kompetens och lång erfarenhet. Våra lokaler är ljusa och välutrustade med specialsalar för till exempel bild, musik, NO och slöjd. Skolan har också hemklassrum för alla klasser. Runt skolan finns stora grönområden utan biltrafik, som vi utnyttjar för exempelvis naturstudier, vandringar och andra aktiviteter.

Fritidshem

Våra två fritidshem har verksamhet från förskoleklass till och med årskurs 3. Skolan och fritidshemmen samarbetar för att ge eleverna trygghet under hela dagen. Vi bjuder också in alla föräldrar till föräldrafika och fester.

Bibliotek och sporthall

Biblioteket med personal och generösa öppettider finns centralt i skolan. Vi har också tillgång till sporthall och en konstfrusen ishall.

Matsal och kafé

Vår uppskattade skollunch lagas på plats och vårt kafé har rastverksamhet för högstadieeleverna alla dagar i veckan.

Till toppen av sidan