Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Klockargårdens skola

Klockargårdens skola är den lilla skolan med den stora tryggheten. Vi är Lidingös äldsta skola med anor från 1843.

Skolhistoria och framtidstro

Klockargårdens gamla skolhus, Lidingös äldsta skola, ligger på en lummig kulle med utsikt mot Kyrkviken. Det gamla skolhuset renoverades 2009 och är idag ihoplänkat med vår nybyggnation. På vår stora fina skolgård har även musikskolan sina lokaler.

Värdegrund

Vi arbetar återkommande i undervisningen med vår värdegrund, vilket gör att den är känd bland alla skolans elever. Trygghet, respekt, livsglädje, social kompetens och kunskap är våra värdegrundsord – de är levande under hela skoldagen.

Teman, läsning, naturvetenskap och teknik

Hela skolan arbetar med teman som kan sträcka sig över en längre tid. För att skapa nyfikenhet och struktur i barnens lärande använder vi bland annat NTA – naturvetenskap och teknik för alla. Vi arbetar systematiskt med läsning.

Höga förväntningar och tydliga mål

Vi har höga förväntningar och en tro på att alla elever kan nå målen. Utifrån varje elevs enskilda förutsättningar. Våra studiemotiverade elever når goda kunskapsresultat och har stor insikt i sitt lärande. Vårt mål är att alla elever ska känna lust att pröva i alla lägen.

Till toppen av sidan