Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Sticklinge skola

I Sticklinge skola får eleverna möjlighet att utvecklas i en lugn, trygg och vacker miljö på norra Lidingö. Skolan håller en hög kvalitet på undervisningen och vi strävar alltid efter att ha ett meningsfullt lärande vilket avspeglas i elevernas goda resultat.

Engagerade och välutbildade pedagoger

Våra pedagoger är engagerade och välutbildade och vi har en hög andel behöriga lärare som ser varje elevs unika möjligheter. Våra elever möts av arbetsro och goda rutiner som främjar den egna kunskapsutvecklingen.

Trygghet och gemenskap

Skolans värdegrund och elevernas trygghet är utgångspunkt i allt vi gör. Personalen har ett nära samarbete för att skapa likvärdighet och samsyn mellan klasser och årskurser, vilket ger trygghet och igenkänning oavsett lärare eller ämne.

Digitala verktyg och språkutvecklande arbetssätt

På Sticklinge skola arbetar vi aktivt med digitala verktyg och att utveckla arbetsmodellen STL,
Skriva sig till lärande. Det är en pedagogisk modell som bygger på ett språkutvecklande
arbetssätt där social interaktion och samarbete mellan elever och lärare främjas. Forskning och vår egen erfarenhet visar att detta utvecklar elevernas kunskaper. Dessutom upplever eleverna skolarbetet som mer lustfyllt vilket gynnar inlärningen.

Rastverksamhet

Rasten är en viktig del av skoldagen. Sticklinge skola bedriver rastverksamhet på skolgården
dagligen. Rastverksamhetens uppgift är att genom lek och olika aktiviteter stimulera till rörelse
och kreativt tänkande hos eleverna. Genom rastaktiviteterna får eleverna möjlighet att prova och utmana sig själva i samspel med andra.

Till toppen av sidan