Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Sticklinge skola

I Sticklinge skola får eleverna möjlighet att utvecklas i en lugn, trygg och vacker miljö på norra Lidingö. Vi håller en hög kvalitet på vår undervisning och strävar alltid efter att ha ett meningsfullt lärande vilket avspeglas i god resultat.

Sticklinge skola

Sticklinge skola har undervisning från förskoleklass till och med årskurs 6.

Digitala verktyg och språkutveckalande arbetssätt

På Sticklinge skola arbetar vi aktivt med digitala verktyg och att utveckla arbetsmodellen STL, Skriva sig till lärande. Det är en pedagogisk modell som bygger på ett språkutvecklande arbetssätt där kontinuerlig social interaktion och samarbete mellan elever och lärare främjas av digital teknik och digitala arenor. Forskning och vår egen erfarenhet visar att detta utvecklar elevernas kunskaper. Dessutom upplever eleverna skolarbetet som mer lustfyllt vilket gynnar inlärningen. Alla elever har tillgång till dator från årskurs 1.

Engagerade och välutbildade pedagoger

Våra pedagoger är välutbildade och vi har hög andel behöriga lärare som är engagerade och ser varje elevs unika möjligheter. Våra elever möts av arbetsro och goda rutiner som främjar den egna kunskapsutvecklingen. Vi använder ofta vårt eget bibliotek i undervisningen.

Trygghet och gemenskap

Skolans värdegrund är utgångspunkt i allt vi gör. Den utgår från våra ledord; gemenskap, omtanke, kunskap, ansvar, respekt och trygghet. Personalen har ett nära samarbete för att skapa likvärdighet och samsyn mellan klasser och årskurser vilket ger trygghet och igenkänning oavsett lärare eller ämne. Alla elever på skolan är alla vuxnas gemensamma ansvar. Vi har återkommande fadderverksamhet för att eleverna ska känna trygghet och gemenskap. På skolan finns också ett aktivt trygghetsteam som jobbar mot mobbning.

Till toppen av sidan