Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Fritidshem, Bo skola

Bo skolas fritidshem har som målsättning att erbjuda alla elever en verksamhet som genomsyras av våra värdeord och känns meningsfull, utmanande och lärorik. Vi låter lek och kreativitet få stort utrymme.

De aktiviteter och kurser som erbjuds är formade utifrån en helhetssyn på eleverna och deras behov, intressen och erfarenheter samtidigt som vi vill utmana och inspirera elevernas nyfikenhet och lust att lära.

Centralt innehåll för undervisningen på fritids är språk och kommunikation, skapande och estetiska uttrycksformer, natur och samhälle samt lekar, fysisk aktivitet och utevistelse.

Fritidshemmets styrdokument är skollagen och Lgr11 men vi arbetar även för att uppfylla Barnkonventionen.

Till toppen av sidan