Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Elevhälsa, Källängens skola

Hos oss på Källängens skola finns ett elevhälsoteam bestående av rektor, biträdande rektor, specialpedagog, skolsköterska, kurator och studie- och yrkesvägledare för att hjälpa ditt barn om så behövs. Utöver det har skolan tillgång till skolläkare och skolpsykolog.

Skolsköterska och skolläkare

Skolsköterskan och skolläkaren arbetar främst förbyggande med elevers hälsa och deras arbetsmiljö på skolan, både fysiskt, psykiskt och socialt. Behöver du träffa skolläkaren kan du boka tid via skolsköterskan.

Skolsköterska

Boel Ottosson
Tel: 08-731 37 43
E-post: boel.ottosson@lidingo.se

Sofia Sjöberg
Tel: 08-731 31 81
E-post: sofia.sjoberg@lidingo.se

Kurator

Du som elev eller vårdnadshavare är välkommen att vända dig till skolans kurator om du behöver stöd eller vägledning.

Mattias Edlund
Tel: 08-731 49 09
E-post: mattias.edlund@lidingo.se

Anna Stange
Tel: 08-731 35 21
E-post: anna.stange@lidingo.se

När en elev behöver stöd

Det är vanligt att någon gång ha svårt i skolan, vilket kan bero på många olika saker. Då är skolan är skyldig att ge eleven det stöd han eller hon behöver. Om du är orolig för ditt barn ska du kontakta skolan och i första hand mentorn (klassläraren) som hjälper dig vidare.

Specialpedagoger och speciallärare

Magdalena Hafsten (speciallärare språk)
E-post: magdalena.hafsten@lidingo.se

Maria Flaschner (speciallärare matematik)
E-post: maria.flaschner@lidingo.se

Emma Euren (Lexplore pedagog)
E-post: emma.euren@lidingo.se

Siv Karlsson (resurspedagog)
E-post: siv.karlsson@lidingo.se

Studie- och yrkesvägledare

Har du som elevfrågor och funderingar om framtiden angående gymnasiet, yrken, olika utbildningsvägar, PRAO eller kanske kring dina studier här och nu är du alltid välkommen att ta kontakt med SYV.

Eva Nygren
E-post: eva.nygren@lidingo.se

Till toppen av sidan