Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Att ta någon annans mark i anspråk

Det är inte tillåtet att använda Lidingö stads mark för privat bruk. Därför får du till exempel inte ställa upp grillar, studsmattor eller andra anordningar utanför din egen tomt.

Stoppskylt framför blommande äng

Alla har rätt att vistas inom kommunens mark men du får inte sätta upp anordningar eller saker som kan ge intryck av att marken är privatägd. Exempel på sådana saker är till exempel grillar, trädgårdsmöbler, studsmattor och häckar. Att ta stadens mark i anspråk på det viset kallas för annektering, och är inte tillåtet.

Som fastighetsägare ansvarar du själv för att ta reda på var din tomtgräns går. I Lidingö stads webbkarta kan du leta upp din fastighet och se var tomtgränsen går. (Du måste zooma in rejält för att fastighetsgränserna ska visas.)

Karta över Lidingö med fastighetsgränser synliga Länk till annan webbplats.

Vad händer om någon annekterar mark?

Om staden upptäcker att vår mark används felaktigt kontaktar vi fastighetsägaren som överträtt gränsen och kräver att marken återställs. Om fastighetsägaren motsätter sig detta kan rättsliga åtgärder bli aktuella.

Kontakt
Till toppen av sidan