Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Svartbyggen och ovårdade tomter

Att bygga utan bygglov eller anmälan när dessa krävs är olagligt. Det gäller inte bara husbyggen utan även andra åtgärder på fastigheten som kräver stadens tillstånd, som markarbeten eller rivningar.

Husmodell och domarklubba

Det som brukar kallas svartbygge heter egentligen olovligt byggande. Dit räknas allt sådant som kräver anmälan eller bygg-, mark- eller rivningslov, men som har utförts utan att staden har beviljat det.

Det räknas också som olovligt byggande om du har fått bygglovsbeslut men börjat bygga utan att ha fått startbesked, eller om du börjar använda byggnaden innan du fått slutbesked. Även ovårdade tomter går under stadens tillsyn.

Vad händer om man byggt utan lov?

När miljö- och stadsbyggnadskontoret får kännedom om en olovlig åtgärd skriver vi till dig som är fastighetsägare eller dig som har utfört den olovliga åtgärden. Du får då komma in med en förklaring.

Om du återställer din fastighet innan ärendet tas upp på stadsbyggnadsnämndens sammanträde avskrivs det.

Om ett ärende tas upp i nämnden döms du till att betala en byggsanktionsavgift. Hur stor sanktionsavgiften blir beror på vad det gällde för åtgärd. (Hos Boverket finns en guide för att beräkna sanktionsavgifter.) Därefter kan en av två saker hända:

  • Lov i efterhand
    Ibland kan man söka bygglov i efterhand. Om miljö- och stadsbyggnadsnämnden bedömer att det är troligt att du kan få lov för det du har byggt, kan vi ge dig möjlighet att ansöka om lov under en viss tid.

  • Beslut om rättelse
    Om vi bedömer att bygglov inte kan beviljas i efterhand beslutar nämnden om så kallad rättelse. Det kan innebära att den olovligt utförda åtgärden måste tas bort. Beslut om rättelse kan förenas med vite: en extra avgift som måste betalas om du inte utför rättelsen inom en viss tid.

Ovårdade tomter

En tomt ska hållas i ett vårdat skick oavsett om det finns byggnader på den eller inte, det är reglerat i plan- och bygglagen. Om du har en ovårdad tomt eller byggnad kan miljö- och stadsbyggnadsnämnden förelägga (kräva) att du ska åtgärda problemet inom en bestämd tid. Detta föreläggande kan förenas med vite, alltså en avgift du måste betala om du inte gör det du ska.

Anmäl ett svartbygge eller en ovårdad tomt

Du kan anmäla en olovlig åtgärd eller ovårdad tomt genom att skicka in en blankett.

Anmälan om olovligt byggande, ovårdad tomt eller upplag Pdf, 701.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Om du vill vara anonym i anmälan ska du inte uppge några kontaktuppgifter eller använda dig av en e-postadress som går att identifiera. Du kommer då inte heller att få någon återkoppling i ärendet.

Till toppen av sidan