Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Lidingö stads hemtjänst

Vår målsättning är att ge dig hög kvalitet och personligt bemötande. Vi som arbetar inom Lidingö stads hemtjänst har gått igenom Silviahemmets utbildning i demensvård.

Engagerad personal med lång erfarenhet

Vi har lång erfarenhet av vård och omsorg i hemmiljö. Vår personal trivs och är engagerad. Många av våra anställda har arbetat hos oss i tio år eller mer.

Vår unika kompetens

Som Sveriges första kommunala hemtjänst har vi i mars 2017 blivit Silviahemcertifierade, något vi är mycket stolta över.

Att arbeta enligt Silviahemmets metodik innebär att all personal hos oss, från städare till chef, har genomgått Silviahemmets utbildning i demensvård. Vi möter varje person individuellt och anpassar oss efter de resurser och förutsättningar som den enskilde har.

Är du närstående till en person med minnesproblematik, kan vi hjälpa till att öka förståelsen för demens. Vi kan också hjälpa och avlasta dig i din vardag.

Vi finns för dig

Det bästa sättet att lära känna Lidingö stads hemtjänst är att tala med våra enhetschefer. De berättar och svarar gärna på dina frågor om vår hemtjänst och hur vi kan hjälpa dig att få din vardag att fungera.

Av våra erfarna medarbetare kan du få hjälp dygnet runt, årets alla dagar. På natten ansvarar Lidingö stads nattgrupp, som hjälper alla kunder på ön oavsett område.

Trygghet och säkerhet

Du ska känna dig trygg med vår personal. Det spelar ingen roll om det är på dagen, kvällen eller helgen – du ska kunna lita på att våra medarbetare känner till dina behov.

Oavsett om du behöver lite eller mycket hjälp, så försöker vi alltid se till att så få olika personer som möjligt kommer hem till dig, så att du alltid ska känna dig trygg. Alla som arbetar hos oss är kunniga och engagerade och de flesta har utbildning som undersköterska eller vårdbiträde. Den personal som kommer hem till dig har legitimation från Lidingö stad, som bärs väl synlig.

Om du har trygghetslarm eller har svårt att öppna dörren själv, behöver vi ha nycklar hem till dig. Nycklarna ses som värdehandlingar och är inlåsta i ett elektroniskt nyckelskåp, dit enbart behöriga har tillgång. Nycklarna är avidentifierade och kan aldrig spåras till dig.

Krav på språkkunskaper

På Lidingö ska redan i dag all personal inom äldreomsorgen behärska det svenska språket. Det är arbetsgivarens ansvar att personalen uppnår dessa krav .

Kravet idag är att all personal inom hemtjänsten ska behärska svenska språket i tal och skrift, lägst årskurs 9 eller som svenska som andra språk på en grundläggande nivå. Utbildning, fortbildning och handledning är arbetsgivarens ansvar. Hemtjänstleverantören ska dessutom ha en kompetensutvecklingsplan och individuella kompetensutvecklingsplaner för personalen.

Även på vård- och omsorgsboenden ska all personal på motsvarande sätt behärska det svenska språket i tal och skrift. Leverantören svarar för att all personal kontinuerligt får utbildning, fortbildning och handledning.

Skärpning på väg

För närvarande pågår revidering av förfrågningsunderlagen för både hemtjänst och vård- och omsorgsboende. Formuleringen kommer att vara lika gällande krav på språkkunskaper, men de exakta formuleringarna är ännu inte klara.

Klart är dock att samtlig personal ska uppnå förmågan att förstå, tala, läsa och skriva svenska i enlighet med Socialstyrelsens allmänna råd. Detta innebär godkänd kurs i det gymnasiegemensamma ämnet svenska eller svenska som andraspråk i vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande utbildning. För personal som behöver utveckla sina språkkunskaper i svenska ska leverantören upprätta åtgärdsplan och erbjuda särskilt stöd.

Vad händer när du fått ditt beståndbeslut?

När du fått ditt biståndsbeslut, sätter vi oss ner tillsammans och går igenom dina önskemål. Hos oss får du en kontaktman som ser till att din hemtjänst fungerar som den ska. Tillsammans med kontaktmannen gör ni en genomförandeplan där det framgår hur din hjälp ska utföras. Beroende på hur just dina behov och önskemål ser ut, försöker vi planera efter det. Har du till exempel önskemål om vilka tider vi ska komma, försöker vi lösa det tillsammans.

Kontaktuppgifter

Enhetschef – hemtjänst, nattgruppen, larmgruppen

Katarina Ström
Telefon: 08-731 33 66
E-post: katarina.strom@lidingo.se

Enhetschef – Lidingö stads hemtjänst

Kerstin Ottosson
Telefon: 08-731 38 49
E-post: kerstin.ottosson@lidingo.se

Biträdande enhetschef – Lidingö stads hemtjänst

Veronica Ulfsdotter
Telefon: 073-079 31 87
E-post: veronica.forsberg.meurling@lidingo.se

Kontakt
 • Lidingö stads hemtjänst

  Vardagar: 08.00–15.30

  Kvällar och helger:

  Rött område: 072-206 24 98 (norra delen)

  Grönt område: 072-205 87 59 (centrala delen)

  Blått område: 072-205 87 76 (södra delen och Brevik) • Nattgrupp

  Servicetelefon, klockan 16.00–07.00
  Lämna meddelande på telefonsvararen så ringer vi upp. 

  073-079 02 45
  vardagar: klockan 07.00–16.00


 • Larmgrupp

  Vardagar 08.00–16.00


Till toppen av sidan