Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Fritidshem och fritidsklubb, Högsätra skola

Högsätra skola erbjuder fritidshem och fritidsklubb. Vi har nära till natur, idrottshall, simhall och skridskobana. 

Fritidshem

Högsätra skolas fritidshem välkomnar eleverna i förskoleklass upp till och med årskurs 3, både före skoldagens början och efteråt. Fritidshemmet är uppdelat i två avdelningar, en för förskoleklass och årskurs 1 och den andra vänder sig till elever från årskurs 2 och 3. I vår verksamhet får barnen vistas i en trygg miljö bland barn och vuxna. De får utvecklas, känna glädje och tillfredsställelse i att göra framsteg och övervinna svårigheter. Båda avdelningar har integrerade lokaler vilket gör det lätt att samverka.

Aktiviteter på fritidshemmet

Amerikaresan

När skoldagen är slut inleds fritiden för de yngre barnen med Amerikaresan. Varje dag går alla barn ett varv på 600 meter i en slinga i naturen. Varje vecka summeras hur långt vi gått och så ritar vi in sträckan på en stor karta. Emellanåt kommer äldre barn eller någon utomstående och berättar, visar bilder eller bjuder på något gott från den aktuella platsen. Det här är en mycket uppskattad aktivitet som pågått i flera år hos oss, vi har vandrat genom Europa och Afrika innan vi kom till Amerika.

Filosofiska promenader

Barnen i trean startar sin fritid med filosofiska promenader eller annan utevistelse. På filosofiska promenader delas barnen in i par eller tre och tre. De får med sig en fråga som de ska prata om medan de går ett varv runt Högsätraängen. Efteråt får de berätta vad de kommit fram till och det är ofta mycket genomtänkta svar. Frågorna är konstruerade så det inte finns något rätt eller fel svar.

Lek och vila

Efter mellanmålet finns mycket tid för skapande verksamhet, idrottande, lek eller lugn vila. Genom lek och rörelse i varierande miljöer stimuleras barnets motorik, vi använder vår utemiljö och våra naturområden mycket för att träna motorik och koncentration. Vi tar också tillvara varje tillfälle att utveckla barnens språk genom att samtala, spela spel, läsa och kommunicera. Vi i personalen är språkbärare och jobbar aktivt för ett trevligt och nyanserat språk.

Verksamhet på loven

På loven har vi mer utåtriktad verksamhet, vi gör utflykter till större områden på Lidingö. Vi gör också uppskattade museibesök på Vasamuseet, Tekniska museet, Medelhavsmuseet, Myntmuseet och Naturhistoriska Riksmuseet.

Föräldrasamverkan

Vi bjuder in till föräldrafika, fester och önskar en aktiv dialog med föräldrar. Det sker även spontant vid hämtning och lämning. Vi deltar också vid föräldramöten. Ni får gärna hälsa på och vara med i verksamheten.

Fritidsklubb

Fritidsklubben är en tillsynsverksamhet för dig som är 10–13 år och belägen i Kulans fritidsgård. Här får du möjlighet att tillsammans med andra skapa din egen fritid. Några exempel på vad som finnas att göra på gården är pyssla i hobbyrummet, skapa med foto och film, idrotta, dansa, låna skateboards, titta på film i biosalongen, anordna sång- och dansuppträdanden. Självklart får du vara med och påverka klubbens utbud av aktiviteter genom påverkansmöten.

Till toppen av sidan