Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Elev- och föräldrainflytande, Högsätra skola

För oss på Högsätra skola är det viktigt att ha ett bra samarbete med både elever och föräldrar. Eleverna samverkar genom bland annat klass- och elevråd. Föräldrar och skola möts i föräldrasamråd några gånger varje termin.

Elevinflytande

Varje klass har representanter i skolans olika råd, det vill säga elevrådet, trygghetsrådet, kafé- och miljörådet och idrottsföreningen. Två till tre gånger i månaden har varje klass sitt eget klassråd och frågorna som tas upp där kan föras vidare till elevrådet eller övriga råd.

Samrådsmöte och skolrådsmöte

En till två gånger per termin träffas elevrepresentanter, representanter från föräldraföreningen samt lärare och skolledning, på samrådsmöten. Rektor är ordförande för samrådsmötet. En till två gånger per termin träffas alla tre skolor i ett skolrådsmöte där områdeschefen är ordförande.

Elevinflytande över undervisningen

Eleverna ska få ett verkligt inflytande över undervisningen genom att få vara med och sätta mål för sina kunskaper. De ska bli medvetna om vilka krav som ställs utifrån målen eleverna satt upp och sedan utvärdera sin kunskapsutveckling tillsammans med sina lärare. Om man som elev vet vad som krävs så vet man också vad man ska prestera för att nå dit. Möjligheten att lyckas med sina studier ökar.

Föräldrasamråd

Föräldrar är en viktig resurs i vårt arbete och vi har ett mycket gott samarbete med hemmen. Föräldrar är alltid välkomna att delta i verksamheten både i skola och på fritidshem. Den formella samverkan sker via föräldrasamråd.

Till toppen av sidan