Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Fritidshem, Klockargårdens skola

På Klockargårdens fritidshem arbetar personalen tillsammans kring en grupp barn, före och efter skoldagens slut. Under skoldagen samarbetar personalen med lärarna i större och mindre arbetslag.

Klockargårdens fritidsverksamhet består av fyra avdelningar, Fickuret, Soluret, Timglaset, och Klocktornet.

Fritidsverksamheten är integrerad i skolan, både verksamhets- och lokalmässigt. Syftet är att få en bättre helhetssyn på barnens utveckling. Fritidshemmet förenar tillsyn och omsorg med en pedagogisk inriktning.

Våra mål är att barnen ska:

 • Känna sig trygga och glada
 • Uppleva sig sedda och bekräftade
 • Känna tilltro till och stöd av oss vuxna
 • Lära sig förstå sig själva och sina handlingar
 • Ta egna initiativ
 • Utveckla sin kreativitet och fantasi
 • Utvidga sin sociala kompetens

Så här arbetar vi med social träning

 • Ge barnen utrymme till egna lekar
 • Ha samlingar där barnen framför sina tankar, idéer och lyssnar till varandra
 • Lära och hjälpa barnen att lösa konflikter och uttrycka sina åsikter
 • Planera och genomföra olika lekar och aktiviteter som utvecklar både gruppkänslan och det enskilda barnet.
 • Uppmuntra barnen att pröva nya saker
Till toppen av sidan