Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Elev- och föräldrainflytande, Klockargårdens skola

För oss på Klockargårdens skola är det viktigt att ha ett bra samarbete med både elever och föräldrar. Eleverna samverkar genom klass- och elevråd. Föräldrar och skola möts i föräldrarådet varje termin.

Elevinflytande

I elevrådet för eleverna fram sina tankar och idéer, förslag till förbättringar, nya aktiviteter och evenemang. Elevrådet representeras av en elev från varje klass. De träffas en gång i månaden. Varje elevråd föregås av ett klassråd. Elevrådet har då skickat ut ett antal frågor/funderingar som de vill ska att varje klass tar upp till diskussion.

En gång i månaden kallar elevrådet hela skolan till stormöte. Då berättar de om saker de kommit fram till under sina möten och de olika klasserna får även tillfälle att uppträda, redovisa och framföra saker för övriga barn och vuxna på skolan.

Föräldrarådet

Föräldrarådet är ett forum på skolan där föräldrar få inblick i verksamheten och diskuterar övergripande frågor om budget, organisation, trivselregler och uppföljning.

Föräldrarådet träffas två gånger per termin och består av två föräldrarepresentanter från varje klass, lärare, fritidspersonal och rektor.

Till toppen av sidan