Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Elev- och föräldrainflytande, Skärsätra skola

För oss på Skärsätra skola är det viktigt att ha ett bra samarbete med både elever och vårdnadshavare. Eleverna samverkar och påverkar genom klass-, elev- och matråd. Vårdnadshavare och skola möts genom elevens mentor, på den digitala plattformen V-klass, föräldramöten och på föräldraföreningens möten.

Elevernas inflytande genom olika råd

Målet är att eleverna ska kunna ta ansvar för sitt eget lärande. Det görs genom att kontinuerligt sätta delmål. Elevinflytandet ökar vartefter de blir äldre och mer mogna och motiverade att ta ansvar för en större helhet.

På Skärsätra skola innebär elevinflytande bland annat att:

  • eleverna arbetar på olik nivåer för att få den utmaning som passar individen
  • eleverna reflekterar kontinuerligt över sitt lärande och är med i planering av sitt lärande
  • utvärderar hur de ligger till i förhållande till sina mål
  • varje klass, har representanter i elevrådet och matrådet samt ett eget klassråd

Elevrådet

Elevrådet träffas några gånger per termin och till varje möte har barnen med sig frågor att diskutera som de tagit upp på sina respektive klassråd. I elevrådet tränas eleverna i samarbete, demokrati och får möjligheten att framföra åsikter direkt till skolledningen. Livskunskap och vår värdegrund – respekt, omtanke och hänsyn – betyder något på riktigt och är uppskattade ämnen som ofta diskuteras i klasserna.

Matråd

Från och med första klass har varje klass en representant med i matrådet. Där finns också representanter från köket, lärarna, rektor och vårdnadshavare. Matrådet träffas två gånger per termin för att diskutera och ta tillvara elevernas synpunkter på maten och matsalsmiljön.

Aktiv föräldraförening

Agnes och Elias Wåhlund

Författarna Agnes och Elias Wåhlund besökte Skärsätras elever under en författarträff anordnad av föräldraföreningen.

På Skärsätra skola finns en aktiv föräldraförening, SKAFF, som arbetar i nära samarbete med skolledningen för att stötta verksamheten och ge lite extra guldkant. Det finns stora möjligheter att engagera sig och verka för att skapa god sammanhållning på skolan. Varje klass har klassföräldrar som tillsammans med pedagogerna planerar olika evenemang och aktiviteter. Vårdnadshavarna är även representerade i rådet för vårdnadshavare och matrådet.

Föräldern Anna berättar: Vi hjälper till och stöttar skolverksamheten med material till utelek och stöd till klassaktiviteter. Varje termin ordnar vi aktiviteter som Halloween-disco med parad, författarträff, bokbytardag och varje år tar vi fram skoltröjor till försäljning.

– Som förälder tycker jag att det är väldigt positivt att kunna vara delaktig och lära känna skolan på nära håll. Det är också väldigt kul att lära känna andra vårdnadshavare som gör att det verkligen skapas en trevlig stämning på skolan.

Till toppen av sidan