Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Elevhälsa, Käppala skola

Hos oss på Käppala skola finns ett elevhälsoteam bestående av rektor, specialpedagog, skolsköterska och kurator för att hjälpa ditt barn om så behövs. Utöver det har skolan tillgång till skolläkare, skolpsykolog och studie- och yrkesvägledare.

”Hos oss kan man vara sig själv” säger elever med olika ord i våra uppföljningar av trygghet och trivsel. Trygghet och trivsel är viktiga grundförutsättningar för elevens lärande. Mentorer, lärare och pedagoger inom arbetslagen har ett nära samarbete med varandra och skolans trygghetsteam och elevhälsoteam. I dessa team ingår skolkurator, skolsköterskor, specialpedagoger och skolledning.

Skolsköterska och skolläkare

Skolsköterskan och skolläkaren arbetar främst förbyggande med elevers hälsa och deras arbetsmiljö på skolan, både fysiskt, psykiskt och socialt. Behöver du träffa skolläkaren kan du boka tid via skolsköterskan.

Tider hos skolsköterskan

Jannica Landin
Tel: 08-731 49 82
E-post: jannica.landin@lidingo.se
Måndag – fredag, klockan 08.00–16.00

Eva Nissar
Tel: 08-731 65 87
E-post: eva.nissar@lidingo.se

Kurator

Du som elev eller vårdnadshavare är välkommen att vända dig till skolans kurator om du behöver stöd eller vägledning.

Gulistan Kavak
Skolkurator, förskoleklass – årskurs 9
E-post: gulistan.kavak@lidingo.se
Tel: 073-074 03 20

När en elev behöver stöd

Det är vanligt att någon gång ha svårt i skolan, vilket kan bero på många olika saker. Då är skolan är skyldig att ge eleven det stöd han eller hon behöver. Om du är orolig för ditt barn ska du kontakta skolan och i första hand mentorn (klassläraren) som hjälper dig vidare.

Till toppen av sidan