Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Elev- och föräldrasamverkan, Ljungbackens skola

Eleverna på Ljungbacken har själva uttryckt att de verkligen värdesätter att få vara delaktiga och få göra ”riktiga saker”. Vi pedagoger är därmed stolta över våra elevers medverkan under såväl guidningar som workshop med föräldrar och ser att eleverna växer och utvecklas med uppgiften.

Elevinflytande

Hos oss på Ljungbacken är elevmedverkan och elevinflytande väl förankrat.

Elevmedverkan

Våra elever genomför internprao i matsalen som matvärdar, som bodvärdar när de ansvarar för skolans lekmaterial samt som biblioteksvärdar. Genom skolans internprao lär de sig både att ta ansvar för sin arbetsmiljö men även saker som att våga informera om nya böcker för sina skolkamrater. Eleverna får vara med och göra riktiga uppgifter, vilket uppskattas mycket.

Elevinflytande

Elevsamverkan kan också innebära ett elevinflytande. Exempel på detta är när eleverna får påverka utformningen av undervisningen eller den fysiska arbetsmiljön. Genom elevinflytande får eleverna möjlighet att träna sig att arbeta i demokratiska arbetsformer.

Det formella elevinflytandet är strukturerat i ett antal olika råd exempelvis klass- och elevråd samt fritids- miljö- och matråd. Här får eleverna föra fram sina tankar och idéer, förslag till förbättringar, nya aktiviteter och evenemang.

Föräldrasamverkan

En av Ljungbackens absoluta ledstjärnor är en god samverkan mellan vårdnadshavare och skolans personal. Våra vårdnadshavare har tillit till skolans personal och deras professionalitet och vi pedagoger litar på att vårdnadshavarna samverkar och stöttar sina barn. Ett gott samarbete och förståelse vårdnadshavare emellan är också viktigt för att få väl fungerande klasser och grupper.

Information och utvecklingssamtal

Information från klasslärare och pedagoger sker veckovis via Schoolsoft. Varje termin bjuder eleverna även in sina vårdnadshavare till utvecklingssamtal tillsammans med klasslärare/pedagoger för att samtala om elevens utveckling, kunskapsmässigt och socialt.

Föräldramöten och föräldraråd

Varje termin bjuds vårdnadshavare in till föräldramöten som består av en gemensam information och sedan samtal och strukturerade diskussioner klassvis. Resultatet av diskussionerna är en del av underlaget för Ljungbackens utvecklingsarbete.

Föräldraråd

Föräldrarådet träffas två gånger per termin och består av föräldrarepresentanter från varje klass samt rektor, fritidspedagog och lärare. Föräldrarådet är ett forum som syftar till att sprida information mellan skola och föräldrar samt vara en mötesplats för att diskutera olika aktiviteter, idéer och synpunkter.

Föräldraengagemang

Tillsammans med föräldrar ordnas olika aktiviteter för eleverna. Skolan har som ambition att regelbundet bjuda in föräldrar till informations- och diskussionsforum av varierande slag.

I samråd med respektive mentor är man välkommen att medverka under sitt barns skoldag.

Morgonkaffe med rektor

Rektor bjuder också in till ”morgonkaffe med rektor”, för de som är intresserade av att diskutera skol- och utvecklingsfrågor.

Till toppen av sidan