Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Vår pedagogik, Ljungbackens skola

Ljungbackens skola leds av rektor och fritidshemmet av en biträdande rektor. Vi arbetar i arbetslag som består av grundskollärare, förskolelärare, fritidspedagoger samt fritidsledare.

Samarbete och samplanering av undervisningen

Ljungbacken är en skola med klasser från förskoleklass till och med årskurs 3. Varje årskurs undervisas av utbildade lärare i samverkan med personal från fritidshemmet. Arbetslaget runt varje årskurs kompletterar varandra och ger därmed eleverna möjlighet att utvecklas kunskapsmässigt, praktiskt, estetiskt men även socialt under hela sin dag hos oss.

Varje vecka diskuterar och prövar lärare och fritidspersonal framgångsrika undervisningsmetoder och förhållningssätt med ambitionen att göra hela dagen på Ljungbackens skola tillgänglig och stimulerande – oavsett behov.

Läsning och språkutveckling

Läsning är ett prioriterat område i all undervisning och vi ägnar mycket tid åt att utveckla vår läsundervisning men även att stimulera läsintresset hos våra elever. Vi är väldigt stolta över vårt fina skolbibliotek, där eleverna varje vecka träffar skolbibliotekarien för boksamtal och läsinspiration. Vi kartlägger våra elevers läsutveckling med Lexplore och kan därigenom rikta insatserna så att de lämnar oss med god läsförmåga och ett påtagligt intresse för läsning och litteratur.

Vi arbetar även med den pedagogiska modellen Skriva sig till lärande (STL). Metoden bygger på ett språkutvecklande arbetssätt där kontinuerlig social interaktion och samarbete mellan elever och lärare främjas av digital teknik och digitala arenor. STL underlättar elevernas inlärningsprocess i de flesta ämnen genom att de blir medvetna om sitt eget lärande.

Att lära i samspel med andra

Som en del i vårt värdegrundsarbete träffas eleverna varje vecka i faddergrupper, där man möter elever från andra årkurser och tillsammans med dem arbetar tematiskt utifrån ämnen som känns angelägna och som bidrar till samarbete, att lära av varandra, att våga dela med sig av olika tankar och lära sig att lyssna till andra. Detta arbetssätt i kombination med att vi kan ha alla raster gemensamt, gör att våra elever snabbt lär känna varandra och alla vuxna på skolan. Det bidrar till trygghet och trivsel och är ytterligare något som gör Ljungbacken till den lilla skolan med det stora hjärtat.

Till toppen av sidan