Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Fritidshem, Ljungbackens skola

Ljungbackens fritidshem består av olika avdelningar från förskoleklassernas fritidshem i Ljunggården, till storfritids för de andra årskurserna. De elever som behöver omsorg före klockan 08.00 och efter klockan 17.00 är välkomna till Ljungbackens storfritids.

Ljungbackens vägg som visar skolans värdegrund - trygghet, respekt, ansvar och glädje

Fritidshemsverksamheten är en viktig grund för elevernas utveckling, både kunskapsmässigt och socialt. Vår verksamhet både utmanar och inspirerar eleverna till att utrycka sin fantasi och skaparförmåga. Fritidshemmet är integrerat i skolan och fritidshemspersonalen arbetar i klasserna under skoltid och på fritids under fritidstid. Genom detta blir elevernas skoldag en tydlig helhet och här förenas omsorg med pedagogik.

Värdegrund och delaktighet

Vi lägger stor vikt vid att eleverna får träna sin sociala utveckling. Ett viktigt uppdrag för Tillsammans med eleverna skapar pedagogerna en trygg miljö där eleverna känner sig sedda och bekräftade. Vi har samlingar där eleverna får möjlighet att föra fram sina åsikter, bli lyssnade på och lyssna till andra.

Fritidshemsverksamhet

Under fritidstid erbjuder vi strukturerad verksamhet och aktiviteter samt möjlighet till fri lek och eget skapande.

Varje vecka tar personalen och eleverna fram en plan för de olika aktiviteterna och varje dag erbjuds minst två olika aktiviteter. Eftersom vi har härliga förutsättningar för utomhus­verksamhet med konstgräsplan och naturskolgård, så är en stor del av verksamheten utomhus.

Till toppen av sidan