Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Elevhälsa, Rudboda skola

Hos oss på Rudboda skola finns ett elevhälsoteam bestående av rektor, specialpedagog, speciallärare, lärarresurs, skolsköterska och kurator för att hjälpa elever med särskilda utmaningar. Utöver det har skolan tillgång till skolläkare, skolpsykolog och specialpedagog.

Elevhälsoteam

Elevhälsoteamet är även ett stöd i det förebyggande och främjande arbetet på skolan. Elevhälsoteamets vision är att "alla elever ska få det stöd och stimulans de behöver i sitt lärande under hela dagen och i alla miljöer, för att utvecklas optimalt och samtidigt må bra, vara delaktiga och känna sig inkluderade.”

Utöver elevhälsoteamet så har skolan tillgång till Lidingö stads centrala elevhälsa bestående av skolpsykolog, skolläkare och specialpedagog.

Skolsköterska

Görel Sundqvist
Tel: 08-731 36 20
E-post: gorel.sundqvist@lidingo.se

Kurator

Erik Elinge, kurator
Tel: 070-261 00 38

Till toppen av sidan