Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Skolledning, Rudboda skola

Rudboda skola leds av rektor och biträdande rektor. Där under finns två ledningsgrupper.

Så här är vi organiserade

  • Skolledningen består av rektor Helén Delin Lachmann och biträdande rektor Marie Wallmark.
  • Ledningsgrupp för undervisningen består av rektor, biträdande rektor samt arbetslagsledare tillika förstelärare på skolan.
  • Ledningsgrupp för fritidshemsverksamhet och fritidsklubb består av biträdande rektor samt avdelningsansvariga.

Rudboda skola med elever från förskoleklass till och med årskurs 6, består av 15 olika klasser. Det finns en fritidsavdelning kopplad till Förskoleklass–årskurs 1 respektive 2–3 samt en fritidsklubb för årskurs 4–6. Vi strävar efter att samverka mellan skola och fritidsverksamhet i så stor utsträckning som möjligt.

Förskoleklass

Vi startar varje nytt läsår med en gemensam elevgrupp som delas upp i flera små grupper fram till första höstlovet. Efter höstlovet, när vi har lärt känna alla nya förskoleklasselever så sätter vi två klasser. Varje klass har en lågstadielärare, en förskollärare samt en fritidspersonal. Det innebär att det är sex pedagoger som arbetar med förskoleklassbarnen. Lågstadielärarna följer med eleverna upp till och med årskurs 3 medan förskollärarna och fritidspersonalen följer barnen till och med årskurs 1. Att tre olika yrkeskategorier arbetar med eleverna skapar de bästa förutsättningarna för att möta elevernas olika behov på ett bra sätt. Kan ditt barn läsa redan innan skolstart? Då ska hen få möjlighet att fortsätta på sin nivå. Har ditt barn svårt att lära sig läsa i förskoleklass? Då kommer förskolläraren ha möjlighet att arbeta med bokstavsljuden även i årskurs 1.

Detta skolår blir ett introduktionsår där språklekar, högläsning, drama, skogslek, förberedande matematik ingår. Lust, nyfikenhet, trygghet och delaktighet är grunden för verksamheten.

Årskurs 1–6

I årskurs 1 har vi samma personaltäthet som i förskoleklass för att säkerställa trygghet och en optimal undervisning för alla elever.

I årskurs 2–3 har vi en lärare och en fritidspersonal per klass. Ev resurspedagoger kan tillkomma vid behov.

I årskurs 4–6 har vi en mentor per klass och en fritidspersonal per årskurs. Även i årskurs 4–6 kan resurspedagoger tillföras om särskilda behov så kräver.

Till toppen av sidan