Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Elev- och föräldrainflytande, Rudboda skola

För oss på Rudboda skola är det viktigt att ha ett bra samarbete med både elever och föräldrar. Eleverna samverkar genom klass- och elevråd. Föräldrar och skola möts i skolrådet några gånger varje termin.

Elevinflytande

Att vara med och bestämma, komma med idéer och förslag på hur vardag och verksamhet ska utformas i skolan, är viktigt för en positiv anda. Det ger förhoppningsvis eleverna motivation att engagera sig och en känsla av meningsfullhet. Därför har skolan utvecklat en rådsverksamhet där eleverna tar upp olika frågor och som dokumenteras i protokoll.

Klassråd

En gång i veckan har samtliga klasser klassråd. Då tar eleverna upp gemensamma frågor till diskussion. Eleverna lär sig mötesrutiner och demokratiska spelregler. Så snart de kan får de prova på att vara ordförande och sekreterare.

Elevråd

Det är viktigt att alla elever har en möjlighet att påverka det som händer på vår skola. Elevrådets representanter och rektor diskuterar frågor som berör hela skolan, till exempel elevernas arbetsmiljö och skolmaten. Inför varje möte finns en huvudfråga som har diskuterats i klassråden. Efter diskussion kan det leda till en förändring som elevrådet beslutar tillsammans.

Föräldrainflytande

Skolans och föräldrarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa gemensamma förutsättningar för barns och ungdomars utveckling och lärande.

Alla som arbetar på skolan ska samarbeta med föräldrarna så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet. Läraren ska samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling. Läraren ska hålla sig informerad om den enskilda elevens personliga situation och därvid iaktta respekt för elevens integritet.

Rektor har ett särskilt ansvar för att formerna för samarbetet mellan skolan och hemmen utvecklas och att föräldrarna får information om skolans mål och sätt att arbeta.

Skolrådet är en viktig del i samarbetet mellan skolan och föräldrarna. Detta är ett råd som ska gynna våra elever på Rudboda skola.

Till toppen av sidan