Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Fritidshem och fritidsklubb, Sticklinge skola

På Sticklinge skola har vi fritidsverksamhet för barn från förskoleklass till och med
årskurs 6. För de yngre åldrarna är verksamheten integrerad i skolans lokaler och varje årskurs är en egen avdelning. De äldre eleverna i mellanstadiet har sin fritidsklubb på Sticklingegården.

Skolgården

Fritidshem och fritidsklubb

Verksamheten är varierad med inslag av lek, fysisk aktivitet och skapande i olika former. Naturen runt oss nyttjar vi till både kunskap och lek. Våra engagerade pedagoger skapar en trygg och stimulerande miljö för eleverna. Hos oss känner sig barnen trygga och att de själva kan vara med och bestämma.

Fritidshemmet är indelat i 2 delar:

  • Fritidshemmet för årskurs förskoleklass–3, är i skolans lokaler
  • Fritidsklubben för årskurs 4–6 är på Sticklingegården.

I de yngre åldrarna är varje årskurs en egen fritidsavdelning.

Ungdomsverksamhet – Sticklingegården

Sticklingegården är en av öns fritidsgårdar och erbjuder ett varierat kultur- och fritidsutbud.
Ungdomsverksamheten vänder sig till ungdomar från årskurs 6 och uppåt och bedrivs på
kvällarna måndag–fredag klockan 17.30–21.30, samt vissa helger.

Sticklingegården

Till toppen av sidan