Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Fritidshem och fritidsklubb, Bodals skola

Bodals fritidshem är en plats för lek, utveckling och social träning. Fritidshemmet har som uppgift att komplettera förskoleklassen och skolan genom att uppmuntra barnens lust för att lära. Skolan har även en välbesökt fritidsklubb för elever i årskurserna 4–6 där lokalerna är anpassade för lite äldre elever.

Bodals skolgård. Barn spelar pingis under trädens kronor. 

Lustfyllt lärande på fritids

Bodals skolas fritidshem har cirka 150 barn från förskoleklassen upp till årskurs sex. Fritidshemmet är uppdelat på två avdelningar, en anpassad för de yngre barnen upp till årskurs tre och Klubben för elever upp till årskurs sex.

Avdelningarna för de yngre barnen har tillgång till två förskolerum, ett större lekrum, myshörnan, dockvrån och två klassrum. De äldre barnen har två klassrum och ett större och ett mindre fritidsrum. Både fritidshemmet och Klubben har också tillgång till skolans idrottshall, trä- och textilslöjdsal, musiksal, bildsal, hemkunskapssal och skapande ateljé.

Eleverna väljer aktiviteter

När skolan slutat är vi ute och leker en stund innan vi äter mellanmål i skolans matsal. Klubben serverar mellanmål i sina egna lokaler. Efter det är vi oftast ute och leker fritt en stund innan våra aktiviteter startar.

Bodals skola har ett aktivitetsstyrt fritidshem vilket innebär att eleverna kan välja på olika aktiviteter varje dag. Efter aktiviteterna städar vi tillsammans och de elever som är kvar samlas på fritidshemmets öppnings- och stängningsavdelning. Där äter vi frukt för att slutligen avrunda dagen med någon lugn aktivitet. Klubben stänger i egna lokaler.

Social träning

Bodals skolas fritidshem främjar den sociala träningen. För att kunna samarbeta krävs förutom kunskap även att man kan lyssna och kompromissa. Lärandet sker exempelvis genom lek, kreativt skapande, hemkunskap eller idrottsaktiviteter. I samarbete med idrottsföreningar i området får barnen testa på olika sporter, exempelvis innebandy eller ridning.

Fritidshemmets uppdrag

Vi ska erbjuda en verksamhet som ger barnen trygghet och omsorg samtidigt som det ska vara en rolig, spännande och lärorik plats. Enligt skollagen ska verksamheten utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Vi ska också utnyttja barnens kontakt och sociala gemenskap.

Fritidshemmet är en del av utbildningssystemet och ska fungera som ett komplement till förskoleklass och skola. En viktig uppgift för oss är att få barnen till att känna lust för att lära

Till toppen av sidan