Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Fritidshem och fritidsklubb, Torsviks skola

Våra fritidshem erbjuder en meningsfull fritid, väcker nyfikenhet, lust att lära och kompletterar skolans utbildning. Vi arbetar med att ge varje elev uppmärksamhet och vara goda vuxna förebilder.

Ballonger och lekande barn.

Livslångt lärande

Innehållet i fritidsverksamheten regleras i LGR11, läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet. Centralt innehåll för undervisningen på fritids är språk och kommunikation, skapande och estetiska uttrycksformer, natur och samhälle samt lekar, fysisk aktivitet och utevistelse.

Inom fritidsverksamheten på Torsviks skola jobbar vi aktivt med att vara lyhörda för barnens olika behov. Barnen får möjlighet att påverka innehållet i verksamheten och erbjuds olika aktiviteter som ska stimulera och utveckla deras lärande och förmågor – både utomhus och inomhus. Vi strävar efter att eleverna ska ta ansvar för sina egna handlingar och hantera konflikter, våga tänka och agera självständigt, men även lära sig att samverka i grupp och respektera varandras olikheter.

Fritidshem

Fritidsverksamheten i Torsviks skola är uppdelad på tre avdelningar. A-huset, B-huset och I-huset vänder sig till elever från förskoleklass till årskurs 3. Fritidshemsavdelningarna i A-, B-, I- huset och samverkar genom olika aktiviteter, vilket skapar goda förutsättningar för elever och personal att lära känna varandra. Under läsåret har vi organiserade aktiviteter mellan elever i årskurs 3 och fritidsklubben för att underlätta övergången för eleverna i årskurs 3 till årskurs 4.

Torsviksklubben

För elever i årskurserna 4–6 har vi Torsviksklubben som ligger i samma byggnad som den nybyggda idrottshallen. På klubben har eleverna tillgång till flera olika aktiviteter såsom pingis, biljard, pyssel, lugn miljö för mys och läsning, aktivitetsrum för lek och skoj och tillgång till vår fina idrottshall. Här serveras också mellanmålet när skoldagen är slut.

Fritidsklubbsverksamheten för årskurs 4–6 bygger på samvaro i grupp, där eleverna utvecklar sin sociala kompetens tillsammans med både barn och vuxna. Fritidsklubb för 10–12-åringarna bygger mer på frihet under ansvar då barnen är inskrivna på fritidsklubben, men kan vara med och styra sin närvaro i samråd med sina föräldrar och fritidsklubben.

Till toppen av sidan