Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Elevhälsa, Bodals skola

Skolans elevhälsoteam finns för dig som elev och för alla vårdnadshavare att kontakta vid behov. Vi i elevhälsan kan stötta på olika sätt och det viktigaste för oss är att du som elev mår bra och har rätt förutsättningar för lärande. Hör gärna av er till oss om ni har några frågor eller funderingar!

Elevhälsoteamet

Hos oss på Bodals skola finns ett elevhälsoteam bestående av rektor, biträdande rektorer, specialpedagoger/speciallärare, skolsköterska, kuratorer och studie- och yrkesvägledare samt två socialpedagoger. Utöver det har skolan tillgång till skolläkare och skolpsykolog. Elevhälsoteamet arbetar förebyggande och hälsofrämjande för att stärka elevernas förutsättningar för lärande, trygghet och trivsel i skolan.

Skolsköterskor och skolläkare

Skolsköterskan och skolläkaren arbetar främst förebyggande med elevers hälsa och deras arbetsmiljö på skolan, både fysiskt, psykiskt och socialt. Behöver du träffa skolläkaren kan du boka tid via skolsköterskan.

Merja Mastokangas
skolsköterska, årskurs Förskoleklass – årskurs 9
Telefon: 08-731 35 20
Mobil: 072-223 54 93
E-post: merja.mastokangas@lidingo.se

Kurator

Du som elev eller vårdnadshavare är välkommen att vända dig till skolans kurator om du behöver stöd eller vägledning.

Tina Åman,
kurator, årskurs: Förskoleklass–9
Mobil: 070-247 27 31
E-post: kristina.aman.norberg@lidingo.se

Specialpedagoger och speciallärare

Många elever behöver någon gång under sin skoltid stöd i skolan. Svårigheterna kan ha olika orsaker och skolan har ansvar för att utreda och ge eleven de anpassningar och/eller stöd som hen behöver.

Emma Storm
speciallärare, årskurs f–3
E-post: emma.storm@lidingo.se

Sussi Magnusson
Speciallärare årskurs 4-9
E-post: sudabeh.magnusson@lidingo.se

Kristin Göransson
Specialpedagog årskurs 4-9

Studie- och yrkesvägledare

Har du som elev frågor och funderingar om framtiden angående gymnasiet, yrken, olika utbildningsvägar, PRAO eller kanske kring dina studier här och nu är du alltid välkommen att ta kontakt med SYV.

Pernilla Ivier och Michaela Bärlund (konsulter)
studie- och yrkesvägledare
E-post: syv.bodal@cultor.se

Socialpedagog

Skolan har två socialpedagoger som har ett nära samarbete med elevhälsan. De arbetar förebyggande och främjande med våra elever och har en uppsökande roll där de skapar trygghet och stöd till elever på skolan.

Saranda Kilaj
Socialpedagog
E-post: saranda.kilaj@lidingo.se

Till toppen av sidan