Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Elev- och föräldrainflytande, Bodals skola

På Bodals skola har eleverna inflytande via klassråd, elevråd, elevens val och matråd. Vi arbetar också aktivt med dialog, information och nära samarbete med föräldrarna för att göra skolan bättre för barnen.

Elevinflytande via klassråd och elevråd

Det formella elevinflytandet är strukturerat i olika råd. Här får eleverna föra fram sina tankar och idéer, förslag till förbättringar, nya aktiviteter och evenemang.

Klassråd

Klass- eller gruppråd hålls en gång i veckan. Varje grupp går igenom veckans planering tillsammans med sin mentor. Klassrådet kan också ta upp frågor att lyfta till elevrådet via elevrådsrepresentanterna.

Elevråd

Elevrådet sammanträder en gång i månaden och består av representanter från varje mentorsgrupp. Elevrådet tar ofta upp frågor om till exempel rastaktiviteter, uppehållsrum, kafeterian och friluftsdagar.

Ordföranden, sekreteraren och en ledamot från elevrådet deltar också på den lokala skolstyrelsens möten och rapporterar utifrån elevrådets protokoll.

Matråd

Matrådet består av en elev från varje klass, föräldrarepresentanter och representanter från köket och skolledningen. Matrådet hålls tre gånger per termin och är ett forum för att diskutera maten och matsalsmiljön. Matrådet har också möjlighet att bestämma vilken mat skolan ska servera under en önskevecka.

Föräldrarådet

Föräldrarådet består av en föräldrarepresentant från varje klass, rektor och biträdande rektorer. Rådet träffas cirka tre gånger per termin och är föräldrarnas formella möjlighet att ta del av och ha synpunkter på skolans övergripande verksamhet. Klasserna brukar välja representanter till föräldrarådet på det första föräldramötet för terminen eller läsåret.

Till toppen av sidan