Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Elev- och föräldrainflytande, Sticklinge skola

På Sticklinge skola arbetar vi med ett aktivt elevinflytande genom klassråd, elevråd och matråd. Vi har även ett nära samarbete med vårdnadshavarna vilket vi ser som en förutsättning för varje barns skolgång.

Elevinflytande

Eleverna på vår skola får möjlighet till inflytande över beslut som rör det egna studiearbetet och andra frågor som är viktiga i skolans vardag.

Elevråd


Elevrådet består av en elev från varje klass. Elevrådet träffas några gånger per termin. Innan varje elevråd har alla klasser klassråd för att diskutera de frågor som är temat för månadens elevråd samt för att lyfta andra frågor och åsikter de önskar ta upp på elevrådet.

Matråd

Matrådet träffas ett par gånger per läsår och innan hålls förberedande klassråd. Med på mötet är representanter från det företag som levererar mat, för tillfället Incontro, rektor och elevrepresentant från varje klass. Förutom olika önskemål pratar matrådet om vad som är nyttigt och gott att äta samt hur vi vill ha miljön i matsalen.

Föräldrainflytande

Föräldrarådet består av en föräldrarepresentant från varje klass, rektor och biträdande rektorer. Rådet träffas cirka tre gånger per termin och är föräldrarnas formella möjlighet att vara delaktiga och få insyn i skolans övergripande verksamhet.

Klasserna brukar välja representanter till föräldrarådet på höstens föräldramöte.

Föräldraföreningens ordförande

Pia Hagen och Daniel Nyman

Till toppen av sidan