Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Elevhälsa, Sticklinge skola

Hos oss finns speciallärare och specialpedagog, skolsköterska, skolläkare och kurator för att för att hjälpa och stödja ditt barn. Vi har även flera stödinsatser som vi sätter in vid behov.

Trygghet och gemenskap

Skolans värdegrund och elevernas trygghet är utgångspunkt i allt vi gör. Den utgår från våra
ledord; gemenskap, omtanke, kunskap, ansvar, respekt och trygghet. Personalen har ett
nära samarbete för att skapa likvärdighet och samsyn mellan klasser och årskurser, vilket ger
trygghet och igenkänning oavsett lärare eller ämne. Alla elever på skolan är alla vuxnas
gemensamma ansvar. Vi har återkommande fadderverksamhet för att eleverna ska känna
trygghet och gemenskap.

Varje årskurs ett arbetslag som fungerar som ett forum för elevvård och pedagogisk utveckling. Vår målsättning är att skapa en öppen stämning och gemenskap där alla elever känner sig trygga, sedda och accepterade.

Vi vill skapa en lärande och kreativ miljö som stimulerar till samarbete där eleven får stöd av
lärare och kamrater, samt lär sig ta ansvar för den gemensamma arbetsmiljön, både i klassrummet och på skolgården.

Arbetslagen har gemensamma aktiviteter för klasserna. Vi har bland annat olika temaveckor och fadderverksamhet för att stärka samhörigheten och glädjen i lärandet.
I Sticklinge skola har vi samlad skoldag förskoleklass – årskurs 3, vilket innebär att
fritidspersonalen finns med i klassrummet under en stor del av skoldagen. Lärare och
fritidspersonal har ett nära samarbete kring eleverna, vilket skapar trygghet.

När en elev behöver stöd

Det är vanligt att elever behöver extra stöd från skolan av någon anledning, under en kortare eller längre period. Om du är orolig för ditt barn ska du börja med att prata med barnets mentor (klassläraren), som hjälper dig vidare.

Särskilt stöd

På Sticklinge skola finns tre speciallärare/specialpedagoger som arbetar med att ge extra stöd till elever från förskoleklass upp till årskurs 6. Tillsammans diskuteras och planeras specialpedagogisk undervisning och stöd för enskilda elever och klasser. Speciallärarna/specialpedagogerna handleder pedagoger och arbetar med elever i grupp eller individuellt beroende på behov.

Specialpedagoger och speciallärare:

Susanne Tiger Sirborn, specialpedagog
Årskurs: förskoleklass–2
E-post: susanne.sirborn@lidingo.se

Johanna Widigs, specialpedagog
Årskurs: 4–5
Epost: johanna.widigs@lidingo.se

Karin Bergwik, speciallärare
Årskurs: 3 och 6
E-post: karin.marianne.bergwik@lidingo.se

Skolsköterska, skolläkare och kurator

Skolsköterskan och skolläkaren arbetar främst förbyggande med elevers hälsa och deras arbetsmiljö på skolan, både fysiskt, psykiskt och socialt. Behöver en elev träffa skolläkaren bokar du tid via skolsköterskan.

Skolsköterskor

Pia Carlzon (3–4 dagar/vecka, ej tisdagar)
Tel: 08-731 48 02
E-post: pia.carlzon@lidingo.se

Mezhgan Khelachwili (fredagar)
Telefon: 08-731 44 73
E-post: mezhgan.khelachwili@lidingo.se

Kurator

Du som elev eller vårdnadshavare är välkommen att vända dig till skolans kurator om du behöver stöd eller vägledning.

Tider hos kuratorn
Erik Elinge
Tel: 070-261 00 38
E-post: erik.elinge@lidingo.se

Torsdagar och fredagar samt onsdagar udda veckor klockan 08.00–16.00.

Till toppen av sidan