Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Vår pedagogik, Sticklinge skola

På Sticklinge skola arbetar vi utifrån tre fokusområden i vår undervisning. Vi satsar på mycket på läsning och språkutveckling. Undervisningen ska även vara tillgänglig för alla elever samt att den digitala kompetensen ska utvecklas med stigande ålder.

Satsning på läsning och språkutveckling

Genom läsning och samtal om det lästa, ger vi eleverna möjlighet att öka sin förmåga till kritiskt tänkande. Forskning visar att läsning har betydelse både för elevers språkutveckling och för deras förmåga till fantasi och inlevelse.

Vi kartlägger elevernas läsförmåga med Lexplore och arbetar utifrån resultaten med att motivera och stimulera eleverna till läsning på olika sätt. Det kan vara genom högläsning med boksamtal, enskild läsning, parläsning, läsläxa hemma eller olika läsutmaningar.

Vi arbetar med den pedagogiska modellen Skriva sig till lärande (STL). Metoden bygger på ett språkutvecklande arbetssätt där kontinuerlig social interaktion och samarbete mellan elever och lärare främjas av digital teknik och digitala arenor. STL underlättar elevernas inlärningsprocess i de flesta ämnen genom att de blir medvetna om sitt eget lärande. Genom att kombinera digital teknik och pedagogik utvecklas kvaliteten i elevernas arbeten. Detta sker genom att eleverna har en tydlig mottagare och arbetar med strukturerad kamratrespons.

Tillgänglighet och UDL

Vi jobbar för att undervisningen ska vara utvecklande och tillgänglig för alla elever oavsett behov. Därför arbetar vi med universell design för lärande (UDL) som är ett ramverk och bygger på tre huvudprinciper:

  • Elever engageras på olika sätt.
  • Elever tar in kunskap på olika sätt.
  • Elever visar sina kunskaper på olika sätt.

Genom arbetssättet ser vi alla elevers individuella behov och skapar en undervisning som tillgodoser elevernas behov både av stöd och utmaning.

Digitalisering

Den digitala utvecklingen i samhället syns även i skolan. Digitala verktyg används då lärarna ser att det gynnar elevernas kunskapsutveckling. Detta bidrar till att göra undervisningen tillgänglig för alla. Sticklinge skola har kommit långt vad gäller att använda digitala verktyg och pedagogiska modeller som har en gynnsam effekt på lärandet. Vi arbetar med programmering i alla årskurser redan från förskoleklass.

I Sticklinge skola har alla elever tillgång till en egen dator från årskurs 1.

Till toppen av sidan