Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Elevhälsa, Torsviks skola

Hos oss på Torsviks skola arbetar elevhälsoteamet förebyggande och hälsofrämjande för att stärka elevernas förutsättningar för lärande och trivsel i skolan.

Elevhälsoteam bestående av rektor, biträdande rektorer, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer och studie- och yrkesvägledare. Utöver det har skolan tillgång till skolläkare och skolpsykolog.

Skolsköterska och skolläkare

Skolsköterskorna och skolläkaren arbetar främst förebyggande med elevers hälsa och deras arbetsmiljö på skolan, både fysiskt, psykiskt och socialt. Behöver du träffa skolläkaren kan du boka tid via skolsköterskan.

Skolsköterskor

Mezhgan Khelachwili, skolsköterska
Årskurs: förskoleklass–6
Telefon: 08-731 44 73
E-post: mezhgan.khelachwili@lidingo.se

Anna Wilzén Palm, skolsköterska
Årskurs: 7–9
Finns på plats under skoldagen.
Telefon: 08–731 44 66
E-post: anna.wilzen.palm@lidingo.se

Kurator

Du som elev eller vårdnadshavare är välkommen att vända dig till skolans kurator om du behöver stöd eller vägledning.

Tider hos kurator

Ulrika Löfholm, kurator
Årskurs: förskoleklass–5
Tisdag, onsdag och torsdag klockan 08.00–15.00
Telefon: 072-453 58 16
E-post: ulrika.lofholm@lidingo.se

Moa Bildt, kurator
Måndag till fredag, klockan 8.00–16.00
Telefon: 08-731 44 67
E-post: moa.bildt@lidingo.se

När en elev behöver stöd

Många elever behöver någon gång under sin skoltid stöd i skolan. Svårigheterna kan ha olika orsaker. Skolan har ansvar för att utreda orsaker till svårigheterna och ge eleven de anpassningar och/eller stöd som hen behöver.

Specialpedagoger och speciallärare

Annika Weber, speciallärare
Årskurs: förskoleklass–3
E-post: annika.weber@lidingo.se

Eva-Lotta Olsson, specialpedagog
Årskurs: 4–6
E-post: evalotta.olsson@lidingo.se

Zarah Wallnoff, specialpedagog
Årskurs: 4–6
E-post: zarah.wallnoff@lidingo.se

Birthe Rasmussen, specialpedagog
Årskurs: 7–9
E-post: birthe.rasmussen@lidingo.se

Studie- och yrkesvägledare

Har du som elev frågor och funderingar om framtiden angående gymnasiet, yrken, olika utbildningsvägar, PRAO eller kanske kring dina studier här och nu är du alltid välkommen att ta kontakt med SYV.

Karin Johansson
E-post: karin.l.johansson@lidingo.se

Till toppen av sidan