Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Vår pedagogik, Torsviks skola

Det är alltid en stor glädje att få vara med när ett barn lär sig läsa och utvecklar sin läsning. På Torsviks skola sätter vi redan första dagen fokus på att ditt barn ska utveckla en lust och säkerhet i sin läsning.

Bild på skolbyggnaden med klätterställning i förgrunden

Ett barn lär sig läsa och utvecklar sin läsning hela tiden, både i skolan och i hemmet. Vi sätter fokus på läsningen redan första skoldagen så att ditt barn ska utveckla en lust och säkerhet i sin läsning.

Så arbetar vi med läsning

Hur? Vi har högläsning varje dag för era barn med bokprat och ditt barn får varje dag en stund med egen läsning på sin nivå. Vi har också ett trevligt avbrott där alla klasser en gång i veckan får besöka vårt fina bibliotek. Där träffar barnen vår bibliotekarie Tove, som läser för oss och har bokprat. Alltid uppskattat…

Som ni förstår blir det många tillfällen då ert barn får möta det skrivna språket. Men det är också viktigt på en skola att det finns bestämda tillfällen då vi kontrollerar hur ditt barns läsning har utvecklats, och det har vi. En gång per termin genomför våra speciallärare läskontroller med hjälp av verktyget “Lexplore” och detta sker ända upp till årskurs 9.

Utifrån resultaten får barnen sedan arbeta med intensivläsning på sin nivå. Vi följer kontinuerligt upp resultaten för att säkerställa att läsningen har utvecklats. I vårt skolbibliotek, som både barnen och lärare har glädje av, får eleverna möta varierande skönlitteratur för alla stadier. Vi har tillgång till klassuppsättningar av både klassisk och nyare barn- och ungdomslitteratur.

Successivt möter barnen en större läsutmaning

Successivt kommer barnen att möta större textmassor och därmed en större läsutmaning. Vi läser olika typer av texter och lär oss känna igen strukturer och särdrag. Vad skiljer till exempel en faktatext från en insändare, en resonerande text från en krönika?

För att fortsätta utveckla elevernas läsflyt har vi även i de högre åldrarna högläsning i par eller grupp av gemensam litteratur. Eleverna får möjlighet att tillsammans använda sig av olika lässtrategier för att samtala om texter de har läst. Detta ger utrymme för reflektion kring värden som hänsyn, respekt, etik och moral. Vårt arbetssätt stimulerar även den språkliga utvecklingen. Genom läsningen och efterföljande diskussioner arbetar vi också med språkets strukturer och uppbyggnad.

Ni som föräldrar har en viktig roll i att stötta ert barns läsning i hemmet i alla årskurserna. Detta samarbete gagnar ert barns läsning.

Till toppen av sidan