Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Vår pedagogik, Torsviks skola

Torsviks skola satsar på kvalitet i undervisningen. Våra elever har flera år i rad haft bland de bästa betygsresultaten i Sverige. Vi har välutbildade, engagerade och kompetenta lärare som arbetar för att utmana varje elev där de är. Här kan ni läsa lite mer om hur vi arbetar.

Torsviks skola med generation pep stämpel.

För sitt gedigna arbete kopplat till hälsa, där rörelse och sunda vanor är en del i vardagen, har Torsvik skola certifierats som Generation Pep skola.

Så arbetar vi med läsning

Uppslagen bok.

Det är alltid en stor glädje att få vara med när ett barn lär sig läsa och utvecklar sin läsning. I Torsviks skola sätter vi redan första dagen fokus på att ditt barn ska utveckla en lust och säkerhet i sin läsning.

Ett barn lär sig läsa och utvecklar sin läsning hela tiden, både i skolan och i hemmet. Vi sätter fokus på läsningen redan första skoldagen så att ditt barn ska utveckla en lust och säkerhet i sin läsning.

Hur? Vi har högläsning varje dag för era barn med bokprat och ditt barn får varje dag en stund med egen läsning på sin nivå. Vi har också ett trevligt avbrott där alla klasser en gång i veckan får besöka vårt fina bibliotek. Där träffar barnen vår bibliotekarie Tove, som läser för oss och har bokprat. Alltid uppskattat …

Som ni förstår blir det många tillfällen då ert barn får möta det skrivna språket. Men det är också viktigt på en skola att det finns bestämda tillfällen då vi kontrollerar hur ditt barns läsning har utvecklats, och det har vi. En gång per termin genomför våra speciallärare läskontroller med hjälp av verktyget “Lexplore” och detta sker ända upp till årskurs 9.

Utifrån resultaten får barnen sedan arbeta med intensivläsning på sin nivå. Vi följer kontinuerligt upp resultaten för att säkerställa att läsningen har utvecklats. I vårt skolbibliotek, som både barnen och lärare har glädje av, får eleverna möta varierande skönlitteratur för alla stadier. Vi har tillgång till klassuppsättningar av både klassisk och nyare barn- och ungdomslitteratur.

Successivt möter barnen en större läsutmaning

Successivt kommer barnen att möta större textmassor och därmed en större läsutmaning. Vi läser olika typer av texter och lär oss känna igen strukturer och särdrag. Vad skiljer till exempel en faktatext från en insändare, en resonerande text från en krönika?

För att fortsätta utveckla elevernas läsflyt har vi även i de högre åldrarna högläsning i par eller grupp av gemensam litteratur. Eleverna får möjlighet att tillsammans använda sig av olika lässtrategier för att samtala om texter de har läst. Detta ger utrymme för reflektion kring värden som hänsyn, respekt, etik och moral. Vårt arbetssätt stimulerar även den språkliga utvecklingen. Genom läsningen och efterföljande diskussioner arbetar vi också med språkets strukturer och uppbyggnad.

Ni som föräldrar har en viktig roll i att stötta ert barns läsning i hemmet i alla årskurserna. Detta samarbete gagnar ert barns läsning.

Internationellt utbyte

Inom ramen för våra moderna språk jobbar vi med internationella utbyten. Eleverna får både ökade kunskaper i språken och ökad motivation för fortsatta språkstudier genom sina kontakter med modersmålstalare i tyska, spanska och franska.

Kontakten med skolor i andra länder, sker bland annat i brev, live-samtal och videohälsningar.

Tack vare stipendier från Tysk-Svenska Handelskammaren, Folke Bernadottes minnesfond och Erasmus+, har vi också genomfört fysiska utbyten i Tyskland och Frankrike. Collège Lottin de Laval i Orbec, är vår vänskola i Frankrike.

Eleverna som reste till Frankrike 2023 skrev en artikelserie i Lidingö Nyheter.

Våra traditioner under läsåret

Tärneljus i ett luciatåg. 

Hos oss är olika slags aktiviteter ett viktigt och vanligt inslag i undervisningen. Vi gör allt från att utforska närområdet med de yngre barnen till att besöka omvärlden med de äldre eleverna. Det ger en varierad utbildning som stimulerar sinnena.

Tillsammans firar vi högtider, anordnar konserter, upptäcker naturen, gör utflykter, idrottar, reser och mycket mer. Med aktiviteterna vill vi inspirera, utmana och ge våra elever nya upplevelser som vi tror är viktiga pusselbitar för en givande och lärorik skoltid. Genom att anordna olika sorters aktiviteter kan vi möta våra elevers olika behov, samtidigt som de har roligt!

Orienteringsdagar och Luciatåg

Vi börjar varje läsår med uppstartsdagar. Sedan fortsätter höstterminen med besök på Hustegaholm för förskoleklasserna där de får träffa räddningstjänsten i form av polisen, brandkåren och ambulanspersonal. Det brukar vara spännande. Vi uppmärksammar europeiska språkdagen och tar emot fjolårets årskurs 9 på en återträff. När löven börjar skifta i gult och rött i är vi med i Torsviksjoggen, Lidingöloppets skolstafett och har orienteringsdagar.

Under oktober och november har vi FN-samling i Ansgarskyrkan, Chocktober, och våra musikintresserade elever håller lunchkonsert och är med i Talang Torsvik. Vi arbetar även med barnboksveckan och nationella läsdagen eftersom det är både roligt och viktigt att läsa.

Mot slutet av året är det sedvanlig Nobelvecka, Luciatåg och julavslutning.

Maskerader och gammeldags skoldag

Februari är sedan späckad med alla hjärtans dag, musik i sångskatten, vinterfriluftsdagar, en välgörenhetsgala och en rolig utklädningsdag där elevrådet väljer tema.

Under våren bjuds ytterligare en lunchkonsert och ännu en utklädningsdag. Vi sjunger in våren, uppmärksammar världsbokdagen och runt påsk arrangerar vi en uppskattad äggjakt.

När sommaren närmar sig har vi både en gammeldags skoldag där vi visar hur det var att gå i skolan förr i tiden, fritidshemmets dag, en naturdag och friluftsdagar ute i friska luften. Och i juni har vi klassens dag för alla elever och niornas lunch för avgångsklasser innan skolavslutningen och eleverna springer ut på sommarlov.

Följ gärna vår sida på Facebook där vi kontinuerligt lägger ut information om vad som händer hos oss i skolan.

Torsviks skola, Facebook.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Till toppen av sidan