Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Elev- och föräldrainflytande, Torsviks skola

Alla elever har rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. Genom elevinflytande får elever möjlighet att föra fram sina tankar och på ett konkret sätt lära sig hur demokratiskt beslutsfattande fungerar. Samverkan mellan skola och hemmet är också av stor vikt och där har föräldrarådet en betydande roll.

Idrottsplats på Torsviks skolgård.

Elevinflytande bygger upp elevernas förmåga att ta eget ansvar och ökar lusten att lära. Dessutom stärker elevinflytande relationen mellan lärare och elever och leder till en större acceptans för de beslut som fattas.

Elevinflytande

Det formella elevinflytandet på Torsviks skola är strukturerat i ett antal olika råd. Här får eleverna föra fram sina tankar och idéer, förslag till förbättringar, nya aktiviteter och evenemang. Torsviks skola har också representanter med i Lidingös elevfullmäktige, ELD, som samlar elever från öns alla skolor.

Klassråd

I varje klass finns ett klassråd som diskuterar klassgemensamma frågor och sådant man vill ta med till elevrådet. Två elever utses för att företräda klassen på elevrådet.

Elevråd/matråd

Varje enhet har sitt elevråd/matråd som företräds av två elever från varje klass och som tillsammans med biträdande rektor diskuterar aktuella frågor. Tidigare läsår har eleverna tagit upp frågor som bland annat ordningsreglerna, planen mot diskriminering och kränkande behandling och frågor från Brukarundersökningen. Elever på högstadiet har också önskat tydlighet kring prov, vilket gör att vi nu har ett provschema från skolterminens start.

Föräldrarådet

På Torsviks skola har vi ett föräldraråd som möts två gånger per termin och då träffar skolledningen. Föräldrarådsrepresentanter utses på läsårets första föräldramötet.

Mål

 • Forum för samråd, information och påverkan
 • Komplement till den verksamhet som redan finns

Syfte

 • Dialog mellan föräldrar och skolledning.
 • Informationskanal
 • Vara drivande i vissa frågor.
 • Kan inte besluta, men vara rådgivande.
 • Diskussionsforum
 • Anordna aktiviteter.

Arbetsformer

 • Rektor sammankallar och bjuder in via Schoolsoft.
 • Rullande sekreterare – en förälder väljs vid varje möte.
 • Minnesanteckningar läggs ut i Schoolsoft.
 • Två möten per termin.
 • Ingen diskussion av enskilda elever eller personal på skolan.
Till toppen av sidan