Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Grålaxen 17

Ändring av detaljplan tas fram för fastigheten Grålaxen 17 i stadsdelen Sticklinge.

foto med tomtgräns guldlaxen 23

Syfte och innehåll

Planens syfte är att möjliggöra en delning av fastigheten Grålaxen 17 till två fastigheter om vardera minst 750 kvm för bostadsändamål. Syftet bedöms kunna uppfyllas genom en detaljplaneändring där upprättad tomtindelning (0186-80-1980D) upphävs för fastigheten.

Den nya fastigheten ska ligga väster om den befintliga huvudbyggnaden och göras tillgänglig med en skaftväg från Laxvägen.

Planområdet ligger i stadsdelen Norra Sticklinge och omfattar fastigheten Grålaxen 17. Fastigheten är privatägd och har en area på 1804 kvm inklusive skaftfastighet.

Fastighetsägare: Privat

Tidplan

Planuppdrag: 22 mars 2022

Handlingar och underlag

Arbetet med att ta fram detaljplaneförslag pågår. Samråd planeras till september-oktober 2022

Handläggare: Anna Lindqvist, plan- och bygglovsenheten

Kontakt
Till toppen av sidan