Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Bosön

På Bosön ligger Sveriges nationella utvecklingscentrum för idrott och i området runt om anläggningen finns vacker natur med bland annat stränder, brygga och fin barrskog.

På Bosön finns hällmarksskog och gammal tallskog men även flerskiktad skog med inslag av gran och löv. Främst björk men även ek och asp, gör skogen luftig. På en del gamla tallar syns spår av bränder som kan komma från blixtnedslag.

Vackra vyer

Platsen bjuder på många vackra vyer över Askrikefjärden och flera nyckelbiotoper, skogsområden med extra höga naturvärden.

1918 fick Dalaföreningen i Stockholm arrendera åtta hektar mark av Lidingö Villastad, främst för att kunna odla potatis. Det blev Dalakolonin som består av drygt 60 stugor och än idag behöver man ha anknytning till Dalarna för att få tillgång till en stuga. På området finns en liten strand och en brygga.

Klippor i lä

Runt hela udden går en strandnära och enkel stig som passerar idrottsinstitutets mark. Här finns också ett backhoppningstorn för skidor och öster om det finns klippor som ligger skönt i lä för vinden.

Till toppen av sidan