Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Östra Elfvik

Elfviks gård är Lidingös enda gårdsarrende med ett levande jordbruk och betande djur. Landskapet i övrigt är varierat med skog, öppet landskap, gårdsbebyggelse och flera kursgårdar längs vattnet.

Gammal tallskog på Elfviks udde.

Elfviks gård har en lång historia och är öppen för besökare. Här finns hästar, får, getter, linderödssvin och höns, här slås vall som skördas och blir hö. Det går att ströva i en vacker engelsk park, fruktträdgård med bikupor och gamla namngivna fruktträdssorter. Man får plocka frukt i trädgården. Herrgårdsparken är öppen för allmänheten och har anor från 1700-talet. Det består bland annat av en gräspelouse, en slänt mot havet med fin utsikt, höga parkträd och en liten buxbomsparterre. En annan populär plats är gullviveängen vid Fiskarudden.

Vid templet i den gamla tallskogen på Elfviks udde finns en fin utsiktsplats, flera grillplatser och i närheten en liten sandstrand.

Blåbär och svamp

Förutom brukat jordbrukslandskap finns här bra blåbärsskogar och nyckelbiotoper med gamla tallar. Området är också populärt bland svampplockare.

På Elfvik syns ofta Lidingös dovhjortar, de planterades in i slutet av 1940-talet och stammen förnyas under 2019.

Fina promenadstigar

Staden äger i stort sett all mark längs med vattnet, med undantag av några privata tomter. På stadens mark gäller allemansrätten. Längs med Höggarnsfjärden och genom ängar och skog finns fina promenadstigar. Efter kustlinjen i söder finns också flera kursgårdar med prisbelönt modern arkitektur.

1788 skrev Carl Michael Bellman Lidingösången till makarna Widman på Elfviks gård. Den har kommit att bli Lidingöbornas egen hembygdssång.

Till toppen av sidan