Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Mölna-Brevik

Vid Mölna har Kottlasjön sitt utlopp genom Mölnaån till Saltsjön. Mölna brygga var den första bryggan på Lidingö som angjordes av skärgårdsbåtar.

Området har många gamla ekar, till exempel vid Mölna kvarndamm som är en våtmark med vattenfall nedanför kvarndammen. I åfåran kan man se strömstare på vintern och i utloppsrännan kan man vissa år vid högvatten se vandrande fisk. Mölna brygga är en av de bästa platserna på Lidingö om man vill fiska havsöring.

Intressant historia

Mölna gård har en intressant historia och flera kulturhistoriskt intressanta rester av kvarnmiljö, bland annat kvarndammen och de stenkantade vattenrännorna. Kvarnarna, möllorna, omnämns så tidigt som på 1500-talet.

I slutet av 1700-talet revs den stora väderkvarnen men bottenvåningen omskapades till Mölna paviljong som finns bevarad. I början av 1800-talet bedrevs en omfattande industriell verksamhet på platsen när man gjorde färgämnen av träråvara från Sydamerika. I slutet av 1800-talet byggdes industrilokalerna om till hyresbostäder för sommargäster från Stockholm.

Sluttningar mot havet

Området erbjuder vackra sluttningar ner mot havet och en strandstig mot Brevik. Stranden är dock inte tillgänglig hela vägen utan vid Mölna brygga fortsätter man åt nordost över ängen, uppför en trappa och via lokalgator till Sjöstigen och ner till vattnet igen.

I Brevik finns en fin småbåtshamn och här ligger Breviksdammen, också kallad Svandammen. I hamnen kan man se silltruten, en art som Lidingö är satt att ha lite extra bevakning på.

Olympiadungen

Där ängarna breder ut sig i Brevik ligger Olympiadungen. Björkdungen har anor sedan OS i Stockholm 1912 då här anlades en träningsplan för fotboll. Det var främst det amerikanska laget som tränade här. När olympiaden var slut föll planen i glömska, men det visade sig att matjorden som den anlagts på innehöll stora mängder björkfrön. När de grodde uppstod spontant en björkdunge. Björkbeståndet kompletteras successivt för att bevara lunden.

Till toppen av sidan