Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Långängen-Kottla

Långängen-Kottla är ett friluftsområde med mycket skog men här ligger också Lidingös tre sjöar och några våtmarker.

På 1970-talet tog Nils Linnman, naturkännare och författare som bland annat ledde många naturprogram i TV och radio, initiativ till en uppdämning av ett i det närmaste uttorkat kärr. Han ville skapa en ostörd miljö för häckande sjöfågel. Projektet blev mycket lyckat och till Västra Långängskärret kommer nu en rad olika fåglar för att häcka.

Bredvid kärret vid gärdesgårdsängen trivs sångsvanen. Långängskärret har delvis öppet vatten och här trivs förutom fåglar också grod- och kräldjur.

Kor som naturvårdare

Marken runt Västra Långängskärret betas sedan några år tillbaka varje sommar av två Highland Cattle, Eddie och Matilda. De är strategiskt valda för att hålla marken öppen och på så sätt få sjöfågel att trivas, en insats som gett gott resultat.

Östra Långängskärret är en bra plats om man vill lyssna på näktergalen, fladdermöss går att se från både Östra och Västra Långängskärret och vid det västra kärret finns mycket trollsländor. Vid östra kärret finns videbuskage och många stora ekar. Här går också att hitta en del svamp.

Förutom kor finns det får och getter som betar markerna i området.

Kottlasjön året runt

Kottlasjön är populär året runt. På vintern plogas skridskobana och anläggs skidspår och på sommaren lockar sjön många badgäster. De senaste åren har sjön behandlats framgångsrikt mot övergödning vilket resulterat i en betydligt bättre vattenkvalitet. Vid sjön finns vindskydd med grillplats, flera grillplatser, lekplats, bad samt ett utegym.

I Brevik finns ett fint utomhusbad med pool insprängd i berget.

Anor från vikingatiden

Långängens gård har anor tillbaka till vikingatiden och på 1300-talet ägdes den av Heliga Birgittas son. Dagens byggnad är från 1770-talet och används som servering. Carl Michael Bellman var en återkommande gäst på gården. På marken runt gården finns många fina spår och leder och forngravar.

Stora delar av området ingår i Långängen-Elfviks naturreservat.

Till toppen av sidan