Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Kusten mot Lilla Värtan

Kusten mot Lilla Värtan ligger i söderläge och har ett kuperat skärgårdslandskap. Ekbackens vårflora är fin och i de ihåliga ekarna häckar kattugglan.

Området består till största delen av berg vilket gör att det inte är helt lättillgängligt, men här finns många fina utsiktsplatser.

En stig går delvis längs vattnet, både på land och på bryggor, en del passager är branta och kan bli svåra att gå på under vintern när det är halt.

Vacker lövskogslund

Närmast Larsbergs brygga finns en naturstig i Ekbacken som är en vacker lövskogslund. I skir vårgrönska är hassellunden en ljus plats. När sen bladen kommit och grönskan tätnar blir det som att kliva in i stora salar. Här växer fina tallar och ekar och större delen av området är en nyckelbiotop, skogsområde med särskilt höga naturvärden.

Går man ner mot bryggan hamnar man vid Brostugan, en kulturbyggnad från tiden när den allra första lidingöbron låg här. Invid Larsbergs brygga finns en liten sandstrand med mycket sjöfågel.

Flera gamla torp

Torpen Öskure, Larsbergs brostuga och Lidingsbergs gård är värdefulla bevarade kulturbyggnader. Av torpet Gropen finns dock bara grunden kvar efter en brand. Grundmurarna från Baggeby gård finns kvar som fornlämning och kring gården finns även trappor mot vattnet och en knappt synlig allé. Marken runt Lidingsbergs gård är privat med parkliknande omgivningar. På våren täcks marken av vitsippor.

Området är svårt att utforska med cykel och är endast delvis tillgängligt med rullstol. Här finns många sittplatser för den som ger sig ut i den kuperade terrängen.

Till toppen av sidan