Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Kappsta

Kappsta är ett cirka 13 hektar stort naturreservat på södra Lidingö. Sluttningar mot söder och fuktig natur gör att många växter trivs bra och här finns en unik blandning av vild vegetation och förvildade trädgårdsväxter från förra sekelskiftet.

Blårapunkel vid Kappsta.

Blårapunkel vid Kappsta. Foto: Jerker Idestam Almquist

I Kappsta föddes Raoul Wallenberg och här tillbringade han många somrar under sin uppväxt. Huset brann ner 1933 men mycket på platsen minner om tiden när det var ett av Lidingös första sommarställen på en 6,5 hektar stor tomt.

Området ligger nära havet och terrängen är kraftigt kuperad. Genom sitt läge mot söder och en bergsrygg i norr, med högsta punkten 25 meter över havet, blir medeltemperaturen märkbart högre än på andra platser på Lidingö. Det uppstår en lokal växthuseffekt när bergsryggen tar emot mer solenergi vilket ger tidigare vår och förlängd sommar.

Olika naturtyper

Flera olika naturtyper är representerade som hällmarkstallskog, blåbärsgranskog, ädellövlund och klipp- och vasstrand. I kombination med förvildade trädgårdsväxter, många hämtade från syd- och Mellaneuropa under 1800-talet, uppstår en exklusiv dynamik mellan det vilda och de udda kulturväxterna.

Bland de förvildade växterna finns till exempel blårapunkel, parksmörblomma och vitfryle. Här finns också två världsunika skogsfibblor och sällsynta lundväxter. Blårapunkeln har sitt ursprung i importerade gräsfröblandningar.

Spännande djurliv

Här finns också ett spännande djurliv med flera häckande fågelarter, bland annat knölsvan, storskrake och spillkråka. Tack vare mycket förmultnad ved finns en varierad insektsfauna och man kan hitta många ovanliga arter av skalbaggar och även ovanliga sniglar.

Vid husgrunden till Raoul Wallenbergs födelsehem växer en stor blodbok och följer man stigen mot vattnet bildar lövträden en stor sal. Vid vattnet finns en fin picknickklippa med utsikt mot Fjäderholmarna, populärt bland solbadare. Här ligger också en så kallad båtmansgrav från forntiden. På området finns flera grillplatser.

Koppeltvång

Vid ruinen av Raoul Wallenbergs födelsehem står ett minnesmärke över honom i form av en bronsavgjutning av hans portfölj. Konstverket är formgivet av Ulla och Gustav Kraitz.

Hundar måste vara kopplade inom naturreservatet.

Till toppen av sidan