Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Stadens författningar

I staden finns drygt 30 författningar som innehåller bestämmelser, lokala föreskrifter, ordningar, reglementen, taxor och avgifter.

Det är kommunfullmäktige som beslutar om författningarna. Vissa av dem riktar sig i första hand till stadens egna organ, medan andra kan innehålla bestämmelser som är intressanta även för allmänheten.

Taxor och avgifter

En taxa är en samling fastställda avgifter för utförandet och tillhandahållandet av en viss tjänst. En avgift är det pris som betalas (av kunden) för att nyttja tjänsten.


Trafik och infrastruktur


Bygga och bo


För dig som medborgare


Näringsliv och arbete


Miljö och stadsbyggnad

Till toppen av sidan